1 november 2010

Niet concurreren maar aanvullen

"Er is niet zoiets als een perfect huwelijk," laat voorganger Rick Warren weten. "We leven in een gebroken wereld en omdat niemand van ons perfect is, is er niet zoiets als een perfect huwelijk. Elk huwelijk is verbroken. Je kunt niet met twee imperfecte mensen een perfect huwelijk krijgen." 
Dit zei Warren in juli tegenover duizenden aanwezigen in de Saddleback Church in Californië. Hij en zijn vrouw Kay en tientallen andere koppels vertelden opnieuw hun huwelijksbeloften.

Warren vierde voor de 35e keer zijn trouwdag. Zijn huwelijk met Kay ging niet altijd van een leien dakje, zoals hij laat weten in zijn biografie Prophet of Purpose: The Life of Rick Warren. Daarin spreekt hij over misverstanden en andere echtelijke problemen bij de start van hun huwelijk. "Ieder huwelijk gaat door woelige wateren," vervolgt Warren. "Het is belangrijk dat u elkaar herinnert aan uw inzet en geloften die u heeft gemaakt."

De bekende Amerikaanse voorganger erkent de moeilijkheid van het in stand houden van gezonde en sterke huwelijken, in het bijzonder in de huidige samenleving. "Gehuwden die bij elkaar blijven worden letterlijk door alles tegengewerkt. Niets in onze samenleving draagt bij aan het bij elkaar houden van huwelijken." Warren beschrijft het huwelijk als 'een laboratorium om te leren liefhebben'. "God heeft u op aarde gezet vanwege twee dingen: Hem kennen en liefhebben en het leren kennen en liefhebben van andere mensen. Als u dat niet weet, heeft u het primaire doel van het leven gemist."
"Het is niet vanzelfsprekend. Liefde is een keuze. Liefde is een verbintenis. Liefde is niet een gevoel. U heeft lief, omdat u ervoor kiest om lief te hebben en als u stopt met liefhebben is dat omdat u ervoor kiest om daarmee te stoppen." Warren verwijst naar een nieuwtestamentische passage die volgens hem de meest misbruikte en verkeerd begrepen tekst uit de Bijbel is. "Efeziërs 5 gaat over hoe mannen behoren te leven met hun vrouwen en gaat niet over domineren. De leider geeft het voorbeeld, niet door overheersing," zegt hij wijzend naar Christus die voor de kerk hetzelfde deed toen hij stierf aan het kruis. "Het huwelijk gaat niet over met elkaar concurreren, maar over elkaar aanvullen. 
Gods doel voor uw leven is niet om u gelukkig te maken, maar om heilig te zijn. En het doel van uw huwelijk is niet om u gelukkig te maken, maar om u heilig te maken, zoals Christus. Als u samen zult blijven werken en Christus in het middelpunt zet, is Hij de lijm die u bij elkaar houdt. Dan groeit u niet alleen, maar zult ook plezier beleven en dat is onmogelijk als u Christus in uw huwelijk niet centraal stelt," aldus Warren.

 www.cip.nl
Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Fijn dat je een reactie achterlaat. Deze wordt eerst gecontroleerd dus het kan even duren voor je hem terugziet onder het bericht.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...