Een krachtig gebed van George Müller

Het is bekend dat George Müller uit Bristol, Engeland, begon te bidden voor de redding van vijf persoonlijke vrienden. Na vijf jaar kwam één van die vrienden tot Christus. Na tien jaar werden twee anderen gered. Gedurende 25 jaar ging hij door met bidden voor de andere twee. Toen werd een vierde gered. Tot aan zijn dood hield hij niet op met bidden voor de bekering van de vijfde. Enkele maanden nadat hij gestorven was, bekeerde de vijfde zich. Het krachtige gebed van een rechtvaardige vermag veel.

Reacties