7 november 2010

Een gelijkenis van vissers die niet visten

Er was eens een groep mensen die zei dat ze vissers waren. Nu waren er in hun omgeving veel meren en sloten die vol vis zaten. De vissen waren nog hongerig ook.
Week na week, maand na maand, jaar na jaar, kwamen die zogenaamde vissers samen in de vergaderingen om te spreken over hun roeping om te vissen, de overvloed aan vis en de manier van vissen. Jaar na jaar stelden ze zorgvuldige definities van 'vissen' op, verdedigden het vissen als beroep en verklaarden dat vissen de primaire taak was van een visser. Voortdurend zocht men naar nieuwe en betere vismethoden en naar nieuwe en betere definities van vissen. Doch één ding deden ze niet: vissen!
Er werden grote, uitgebreide en dure toerustingscentra gebouwd met als allereerste doel de vissers te leren vissen. Al die jaren werden er cursussen aangeboden over de noodzaak om te vissen, de kenmerken van vis, de vindplaats van vis, de indeling van vissen en de psychologische reacties van vissen.
De docenten waren doctor in de visologie, maar visten zelf niet. Ze onderwezen alleen maar. Na saaie cursussen, haalden velen hun diploma en kregen hun visdiploma uitgereikt.
Na één van de bijeenkomsten over de noodzaak van vissen verliet een jongeman de zaal en ging vissen. De volgende dag deelde hij mee dat hij twee bijzondere vissen had gevangen. Hij werd geëerd vanwege zijn voortreffelijke vangst en hij werd ingedeeld om zoveel mogelijk belangrijke bijeenkomsten te bezoeken, waar hij kon vertellen hoe hij die twee grote vissen aan de haak had geslagen. Dus hield hij op met vissen om tijd vrij te maken om zijn ervaringen met de andere vissers te delen en ook om een film te maken over de grote vangst. Hij kwam ook in het hoofdbestuur van de vissersbond vanwege zijn grote bekwaamheid.
Het moet gezegd worden, dat veel van de 'vissers' waarlijk oprecht waren en zich echt opofferden en veel studies volgden. Ze deden toch wat de Meester gezegd had: "Volg Mij en Ik zal u vissers van mensen maken".
Kunt u zich voorstellen hoezeer sommigen ontsteld waren toen er op een dag iemand naar voren kwam en zei dat mensen die niet vissen eigenlijk helemaal geen echte vissers zijn, hoezeer ze dat ook beweren.
Is dat juist? Kun je jezelf een visser noemen als je jaar na jaar geen vis vangt? Ben je een echte volgeling als je nooit vist?
Auteur onbekend


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Fijn dat je een reactie achterlaat. Deze wordt eerst gecontroleerd dus het kan even duren voor je hem terugziet onder het bericht.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...