16 november 2010

Doordrongen zijn van het belang van gebed

Paulus zei toen hij aan Timoteüs schreef hoe de Gemeente in Efeze God moest dienen: "Ik vermaan u dan allereerst smekingen, gebeden voorbede en dankzeggingen te doen...' (1 Tim.2:1)
Paulus zag gebed als de voornaamste taak van de Gemeente en hij wilde dat ze actief was met betrekking tot dit belangrijke onderdeel van de dienst aan God.
Misschien ben jij tevreden over je gebedsleven. Maar als je bent zoals de meeste christenen, dan is er waarschijnlijk nog ruimte voor verbetering - misschien veel ruimte! Het grootste probleem is dat andere zaken zo gemakkelijk beslag leggen op je tijd voor gebed. Misschien herken je dit probleem ook bij jezelf. J.Oswald Sanders, een alom geliefd en gewaardeerd Bijbelleraar en schrijver zei heel terecht: 'Zich de kunst van het bidden eigen maken vergt, net als elke andere bekwaamheid, tijd. En de hoeveelheid tijd die wij eraan besteden, geeft aan hoezeer wij doordrongen zijn van het belang van gebed'.
Als wij dus mannen en vrouwen naar Gods hart willen worden, moeten we elke dag tijd nemen om een biddend hart te ontwikkelen. Laten we daarom gebed de tijd geven die het nodig heeft en die het verdient.
gedeeltelijk bewerkt stukje van J. George

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Fijn dat je een reactie achterlaat. Deze wordt eerst gecontroleerd dus het kan even duren voor je hem terugziet onder het bericht.