Aanbidden op een bepaalde plaats en een bepaalde tijd


'U mag God aanbidden op iedere plaats en op elk tijdstip. Maar de kans bestaat dat u dat niet doet tenzij u eerst geleerd hebt Hem te aanbidden op een bepaalde plaats en op een bepaalde tijd.'
Theodoor Roosevelt

Reacties