7 oktober 2010

Onwaardig om het avondmaal te vieren?

Toen Paulus schreef in de eerste Corinthebrief dat niemand op een onwaardige manier mocht deelnemen aan de Tafel van de Here, sprak hij over gemeenteleden die erop afgingen zonder na te denken over de betekenis.
Het is jammer vandaag de dag te horen dat mensen nog steeds niet aan het avondmaal deelnemen omdat ze zich in hun ogen niet 'waardig' voelen hieraan mee te doen. Ik las hier het volgende over:

"De Bijbel zegt ons inderdaad dat niemand het verdient het deel te nemen aan de Tafel van de Here. We zijn allemaal zondaars die door genade zijn gered. Daarom moeten we ons voorbereiden door op een gezonde manier onze blik naar binnen te slaan, zonden te belijden (1 Joh. 1:9) en onenigheid met anderen te beëindigen.
Dan verwijderen we de barricades die een verhindering zijn voor de relatie met Christus en medegelovigen. Als je je heel bewust bent van je zonden, blijf dan niet weg van de Tafel van de Here, maar ga er juist naartoe. Jezus nodigt ons hiervoor uit, dit nieuwe verbond kostte Hem immers Zijn leven. Het is een 'heilig bijeenzijn' dat Christus gegeven heeft om ons geloof te versterken."


1 Corinthe 11: 23-25 "Want zelf heb ik bij overlevering van de Here ontvangen, wat ik u weder overgegeven heb, dat de Here Jezus in de nacht, waarin Hij werd overgeleverd, een brood nam, de dankzegging uitsprak, het brak en zeide: Dit is mijn lichaam voor u, doet dit tot mijn gedachtenis.  Evenzo ook de beker, nadat de maaltijd afgelopen was, en Hij zeide: Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, doet dit, zo dikwijls gij die drinkt, tot mijn gedachtenis."


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Fijn dat je een reactie achterlaat. Deze wordt eerst gecontroleerd dus het kan even duren voor je hem terugziet onder het bericht.