23 oktober 2010

Onrechtvaardig?

Misschien heb jij er ook wel eens last van dat je om iets dat absoluut onrechtvaardig en oneerlijk is enorm boos kunt worden. Mij gebeurt het althans regelmatig. Je weet 100 % zeker dat iets echt niet waar of niet goed is en toch kun je er niets aan doen en zul je je erbij neer moeten leggen. Wat moeilijk is dat soms.

Toen ik de afgelopen dagen de eerste Petrusbrief las viel mij op wat Petrus zegt tegen de slaven in die tijd. Hij moedigde hen namelijk aan tot trouw en volharding ook wanneer ze onrechtvaardig behandeld werden.
Dit staat er wel zo eenvoudig maar zo makkelijk was en is het niet. Wij moeten ook onze werkgever of andere mensen die boven ons gesteld zijn gehoorzamen of die nu vriendelijk zijn of hard. Door dat te doen, stelt Petrus, kunnen wij hen misschien voor Christus winnen. Maar wat gaat dat vaak tegen ons gevoel in. Vaak verzetten we ons met alles wat in ons is tegen alles wat in strijd is met de waarheid.
Maar wat een heerlijke verzen schrijft Petrus in H2 vs 20-24 : " Maar als gij goed doet en dan lijden moet verduren, dát is genade bij God. Want hiertoe zijt gij geroepen, daar ook Christus voor u geleden heeft en u een voorbeeld heeft nagelaten, opdat gij in zijn voetstappen zoudt treden; die geen zonde gedaan heeft en in wiens mond geen bedrog is gevonden; die, als Hij gescholden werd, niet terugschold en als Hij leed, niet dreigde, maar het overgaf aan Hem, die rechtvaardig oordeelt; die zelf onze zonden in zijn lichaam op het hout gebracht heeft, opdat wij, aan de zonden afgestorven, voor de gerechtigheid zouden leven; en door zijn striemen zijt gij genezen."

Wanneer ik dit goed overdenk word ik inderdaad stil en kan ik niets anders dan dit in stille verwondering en dankbaarheid tot mij door laten dringen. We worden opgeroepen in Zijn voetstappen te treden en Hem als onze grote voorbeeld te zien. Jezus werd onrechtvaardig behandeld maar heeft er zelfs zijn eigen leven voor gegeven....


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Fijn dat je een reactie achterlaat. Deze wordt eerst gecontroleerd dus het kan even duren voor je hem terugziet onder het bericht.