Gods leiding

"We moeten eerst begrijpen wat de wil van God is. Vervolgens moeten we bereid zijn de voorwaarden te vervullen om die wil te kennen op de terreinen die in de Bijbel niet duidelijk omschreven zijn. En ten derde moeten we leren inzien dat God ons juist op die terreinen leiding wil geven."
P. E. Little

Reacties