De gunstbewijzen des Heren


Klaagl. 3: 22-23 "Het zijn de gunstbewijzen des HEREN, dat wij niet omgekomen zijn, want zijn barmhartigheden houden niet op, elke morgen zijn zij nieuw, groot is uw trouw! "

Met deze tekst werden wij bemoedigd door vrienden op deze speciale dag. We zijn dankbaar dat we mogen vieren dat God ons vandaag - 18 oktober - alweer 20 jaar huwelijk samen heeft gegeven. Al deze jaren mochten wij lief en leed delen samen en hebben wij veel van elkaar maar bovenal van onze hemelse Vader geleerd.
En het zijn inderdaad de gunstbewijzen van de Heer die dat mogelijk gemaakt hebben. Uit onszelf zouden we dit onmogelijk vol gehouden hebben. Elke dag mochten en mogen wij opnieuw Zijn trouw en goedheid ervaren. Hij heeft ons bij elkaar gehouden en bewaard.
Afgelopen week vond ik een aangrijpend filmpje gebaseerd op de tekst uit Filippenzen 4:13 waar staat dat wij tegen alle dingen bestand zijn door Hem die ons de kracht daarvoor geeft. Zo hebben wij dat ook ervaren de afgelopen jaren. Zonder dat derde koord in het drievoudige snoer was ons huwelijk niet sterk geweest. Zoals deze man zijn zoon gedragen heeft zo heeft God heeft ons gedragen en zal Hij ons ook willen dragen de komende tijd. Groot is Zijn trouw!

Reacties