Vervolgde christenen

1 Koningen 18:39
"Toen het gehele volk dat zag, wierpen zij zich op hun aangezicht en zeiden: De HERE, die is God! De HERE, die is God! "

Deze maand wordt er een belangrijke vergadering van de volkspartij in Noord-Korea georganiseerd. Nieuwe leiders worden gekozen voor hoge posities. Dit is gelijk het moment waarop Kim Jong-Un, de zoon van Kim Jong-Il, naar alle waarschijnlijkheid naar voren geschoven zal worden als toekomstige opvolger van zijn vader. Burgers moeten hem dan ook vereren als een godheid. Laten we bidden dat de Noord-Koreanen, net als de Israƫlieten in de bovengenoemde Bijbeltekst, gaan inzien dat onze Heer alleen de Echte God is.
Voor meer gebedspunten zie Bidden voor Noord Korea


Reacties