Ont-moeten

'Ik moet niets' sprak onlangs een bekende politicus. Dit staat haaks op de tendens van deze tijd waarin veel van ons gevraagd wordt en we juist heel veel 'moeten'. In het dagelijks (gezins)leven ontkomen we er bijna niet aan. Er zijn allerlei regels en verplichtingen waar we ons aan moeten houden en waar we aan moeten voldoen. Maar wat mij de laatste tijd opvalt, is dat ook juist  in de christelijke gemeente, waar we samen zijn met onze mede christenbroeders en zusters, soms van alles van ons verwacht wordt. Het zal vast niet zo bedoeld zijn maar ik vraag me soms af of God met het gemeenteleven dit voor ogen heeft.
We moeten stille tijd houden, we moeten de zondagse eredienst bezoeken, we moeten meedoen aan de Bijbelstudie en de bidstonden. We moeten meedoen aan gemeentelijke activiteiten. We moeten een bediening opnemen, en ons daarvoor ook ontwikkelen d.m.v. cursussen. We moeten geestelijke groeien. We moeten evangeliseren en we moeten omzien naar elkaar. De lijst lijkt soms eindeloos lang. En hoewel deze genoemde dingen stuk voor stuk heel goed en waardevol zijn, voel je je voordat je het weet schuldig omdat je niet alles doet of aan alles meedoet.
Soms bekruipen mij de vragen; Doen we dit allemaal uit een plicht, als iets wettisch? Doen we het omdat anderen vinden dat we het moeten doen?

De afgelopen dagen heb ik erover nagedacht. Ik geloof echt dat God liever wil dat ik helemaal niet evangeliseer of geen stille tijd houd als ik dat puur uit een 'moeten' doe. Niet dat het God allemaal niets uitmaakt wat ik al of niet voor Hem doe. Maar het liefste en enige wat er voor God echt toe doet, is dat ik Zijn liefde beantwoord en van daaruit liefde heb voor de gemeente en actief ben. En ook vanuit Zijn liefde gul uit wil delen aan mensen om me heen en geniet van de intieme momenten, pratend met en luisterend naar Hem.

Ik moet niets. Ik mag leren ont-moeten. Ik mag God, mijn Schepper en Hemelse Vader ontmoeten, in alles wat ik doe. Dat is de uitdaging voor mijn leven. In feite 'moeten' we helemaal niets.
Reacties