16 september 2010

Aanvaard wat God je geeft

'Vader, al het mogelijk is, laat deze beker dan aan Mij voorbijgaan. Maar niet wat Ik wil moet gebeuren, maar wat U wilt.' Matt. 26:39

"Jarenlang heb ik God gesmeekt om handen en voeten die werken. Ik kreeg niet wat ik zo graag wilde. Nu ik terugkijk, zie ik hoe wijs God was om mijn wens niet te vervullen. Ik ben er niet slechter van geworden dat aan mijn grootste verlangen - zelfs na zolang smeken en bidden - niet voldaan werd. Integendeel, mijn geloof is er sterker door geworden. Mijn liefde voor Jezus groter. In die dingen zou ik minder gegroeid zijn als mijn wens vervuld was.
Er kunnen geweldige dingen gebeuren wanneer God ons niet geeft wat we willen. De Vader ging zelfs niet in op het smeken van de Zoon. Toen Hij die avond in de hof van Gethsémané was, verlangde Jezus ernaar onder het kruis uit te kunnen komen. Hij hoopte dat het voor zijn Vader mogelijk zou zijn een andere richting met Hem op te gaan. Maar aan het eind van zijn gebed wist Jezus dat Hij genoeg gesmeekt had. Hij was op weg naar Golgotha.
Maar wat een heerlijke dingen zijn er gebeurd doordat de Vader het verzoek van zijn Zoon niet inwilligde. Om te beginnen hing de verlossing van de wereld af van Christus' gehoorzaamheid aan de wil van de Vader. De hemel zij dank dat het kruis 'gebeurd' is.

Er kan veel van afhangen als God 'nee' zegt tegen uw wensen en verlangens. Er kan veel goeds uit voortkomen als Hij u een andere richting opduwt. Dus zeg het maar, wat wilt u? Populariteit of een goede reputatie? Een prettige man of een begrijpende vrouw? Een lening bij de bank? Een dun lichaam? Als God uw wens niet inwilligt, weet dan dit: Hij wil u sterker maken als u aanvaardt wat Hij u geeft. Uiteindelijk kan dat het wel eens blijken te zijn wat u het liefste wilt."

uit: Parels onder het stof van Joni Eareckson Tada


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Fijn dat je een reactie achterlaat. Deze wordt eerst gecontroleerd dus het kan even duren voor je hem terugziet onder het bericht.