17 september 2010

Leven volgens Gods normen

1 Korinthe 6:9-11 zet je aan het denken:
'Of weet gij niet, dat onrechtvaardigen het Koninkrijk Gods niet beërven zullen? Dwaalt niet! Hoereerders, afgodendienaars, overspelers, schandjongens, knapenschenders, dieven, geldgierigen, dronkaards, lasteraars of oplichters, zullen het Koninkrijk Gods niet beërven. En sommigen uwer zijn dat geweest. Maar gij hebt u laten afwassen, maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd door de naam van de Here Jezus Christus en door de Geest van onze God."

Paulus beschrijft de kenmerken van ongelovigen. Hij bedoelt hier niet te zeggen dat mensen automatisch en onherroepelijk verloren gaan als ze de hier beschreven zonden bedrijven. Ook christenen hebben te maken met de zonden die genoemd worden in dit stukje.
We moeten er alleen tegen strijden tegen die verkeerde verlangens en we moeten er niet mee doorgaan. Door het offer van de Here Jezus is het gelukkig mogelijk een nieuw en ander leven te krijgen.
Toch is soms moeilijk en is het in een 'tolerante' samenleving soms zo makkelijk voor een christen te doen alsof immoreel gedrag niet bestaat of heel gewoon is. Iedereen vindt het (seksuele zonden, begeerte, dronkenschap, geroddel enz.) toch 'normaal'? Hoewel het om ons heen gebeurt, mogen we op geen enkele manier hieraan meedoen, of denken dat het niet zo erg is. Niet meedoen aan zonden die iedereen gewoon vindt, is moeilijk. En voor de Korinthiërs was het zeker zo zwaar maar God verwacht dat Zijn volgelingen in welke tijd ook, zullen leven volgens Zijn hoge normen.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Fijn dat je een reactie achterlaat. Deze wordt eerst gecontroleerd dus het kan even duren voor je hem terugziet onder het bericht.