7 september 2010

De Heilige Geest geeft kracht aan onze woorden

In het Bijbelboek 1 Corinthe zijn wijze dingen geschreven door de apostel Paulus. Toen ik de eerste vijf verzen van het tweede hoofdstuk las, drong tot mij door dat het evangelie verkondigen helemaal niet zo moeilijk hoeft te zijn. De Heilige Geest hielp Paulus en helpt ook ons om de juiste woorden te spreken.

1 Corinthe 2:1-5 "Ook ben ik, toen ik tot u kwam, broeders, niet met schittering van woorden of wijsheid u het getuigenis van God komen brengen. Want ik had niet besloten iets te weten onder u, dan Jezus Christus en die gekruisigd. Ook kwam ik in zwakheid, met veel vrezen en beven tot u;  mijn spreken en mijn prediking kwam ook niet met meeslepende woorden van wijsheid, maar met betoon van geest en kracht, opdat uw geloof niet zou rusten op wijsheid van mensen, maar op kracht van God."

Paulus was geleerd en hij had - als hij gewild had - zijn luisteraars kunnen overladen met overtuigende argumenten. Toch deed hij dit niet. Hij vertelde de boodschap van Jezus Christus op een hele eenvoudige manier. Dit was mogelijk omdat hij zich liet leiden door de Heilige Geest. Als wij het evangelie willen doorgeven moeten we denk ik Paulus' voorbeeld volgen en onze boodschap eenvoudig houden. We moeten alleen zeggen wat echt belangrijk is. De Heilige Geest zal aan onze woorden kracht geven en ze uiteindelijk gebruiken om Jezus alle eer te geven. Zelf ben ik gauw geneigd op mijn eigen verstand of spreekvaardigheid te vertrouwen en hoewel een goede voorbereiding niet onbelangrijk is, is dit toch niet de beste manier. Een wijze les zit er in deze paar verzen!


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Fijn dat je een reactie achterlaat. Deze wordt eerst gecontroleerd dus het kan even duren voor je hem terugziet onder het bericht.