30 september 2010

Eenvoudig leven - Teunie Luijk

Geïnspireerd door het Australische blog ’Down to earth’ begon twee jaar geleden Teunie Luijk (42), getrouwd en moeder van tien kinderen, het weblog ’Eenvoudig leven’ over haar huishouden en haar kijk op de wereld.
Ze zegt: "Ik heb altijd graag geschreven. Ik voelde de behoefte om over mijn leven te communiceren. Over hoe ik een groot gezin run, hoe ik kosten bespaar en hoe mijn dagelijks leven verweven is met mijn geloof."
Teunie's leven en (drukke)gezin staat helemaal in het teken van eenvoudig leven en dit voorjaar is in het dagblad Trouw nog een artikel aan haar en haar gezin gewijd.

Vanuit de kerkgemeenschap heeft Teunie nooit commentaar gehad, zegt ze. "Dat had ik eigenlijk wel verwacht, maar nee. Er zijn wel zwartkijkers die zich afvragen of ik niet iets beters te doen heb. En er zijn mensen die huiverig staan tegenover contact met buitenstaanders. Ik ben voor uitwisseling, ook met mensen die een heel andere levensstijl aanhangen. Sommige gemeenteleden zijn bang dat we onze eigenheid kwijtraken als we informatie uitwisselen met mensen buiten onze groep. Ik denk dat niet. Ik ben trots op ons gedachtegoed. Ik vind het belangrijk om anderen uit te leggen wat ik denk en doe. Ik wil laten zien hoe ik leef. Ik ben altijd geweest wie ik ben en ik heb altijd respect ontmoet.”

Persoonlijk heb ik waardering voor de manier waarop zij haar huishouden runt. ’s Nachts draaien er namelijk twee wasmachines, vier keer per week bakt ze brood, iedere dag schilt ze vier kilo aardappelen, ze houdt het huis op orde en dan heeft ze nog twee kinderen met ADHD, eentje met het syndroom van Asperger en eentje met PDD-NOS. "Ik voer gesprekken op school, moet naar de logopedist, naar de tandarts, naar het consultatiebureau, de orthodontist, het gaat maar door.” aldus Teunie.
Op de grote eettafel in de woonkamer, waaraan zeker twaalf mensen kunnen zitten, liggen stapels keurig gevouwen was. In de oven staan drie broden, op het aanrecht rijzen er nog drie onder een theedoek. Over een dik uur lunchen de vijf basisschoolkinderen thuis. Teunie weet precies wie zwemles heeft, wie Bijbelles en wie naar blokfluit moet.

Dankbaarheid is kenmerkend voor Teunie: „Ik vind het mooi dat wij zo worden bedeeld. De christelijke gedachte bestaat nog wel degelijk. Je kunt het benaderen als iets armoedigs, maar ik vind het iedere keer weer een feestje als ik een zak kleren openmaak. Het komt ook altijd precies op tijd. Ja, daarin zie ik zeker de hand van God. Als je laat zien hoe blij je bent, dan komt er de volgende keer weer wat. Dat leer ik mijn kinderen ook. Je moet ook kunnen ontvangen.”
 
Teunie is voor mij een voorbeeld. Ze weet van hele eenvoudige dingen iets speciaals te maken en daarvan te genieten. Dat ze dit vanuit haar christelijke levensovertuiging doet maakt het voor mij extra bijzonder.
Binnenkort verschijnt haar eerste boek getiteld: "Dat doen we zelf wel". Ik zie er met belangstelling naar uit.


28 september 2010

Bijbelscholen of boekenscholen?

"Een tendens aan theologische opleidingsinstituten is vandaag, dat de Bijbel steeds meer door seculiere en theologische vakliteratuur vervangen wordt. Bijbelcentrum Breckerfeld wil dat voorkomen.
In een tijd waarin de discussie over de waarheid van de Bijbel en het christelijke geloof steeds groter wordt, is ook een tendens bij theologische opleidingsinstituten vast te stellen:er komt steeds meer ruimte voor seculiere en theologische vakliteratuur, meer dan voor het Woord van God zelf. Het eigenlijke fundament, namelijk de Bijbel, komt daarbij snel op de tweede of derde plaats. Literatuurlijsten met 15 of 20 boeken per semester, waarvan 'recensies' samengevat moeten worden, zijn geen zeldzaamheid in de opleidingsinstituten. Blijft er dan nog tijd over voor het eigenlijke boek, waar het bij 'Bijbel'scholen toch om zou moeten gaan - de Bijbel zelf?
Bijbelschool Breckerfield wil deze trend doorbreken. Het bezig zijn met vakliteratuur is niet het beslissende, wanneer het om  het bestuderen van de Bijbel gaat. In de driejarige Bijbelschoolopleiding is daarom de Bijbel het belangrijkste fundament.

Terug naar de wortels van het theologische terrein, naar de Bijbel zelf, dat moet weer meer het devies aan de opleidingsinstituten en Bijbelscholen zijn."

een gedeelte uit een artikel uit de Middernachtsroep augustus 2010

24 september 2010

Ont-moeten

'Ik moet niets' sprak onlangs een bekende politicus. Dit staat haaks op de tendens van deze tijd waarin veel van ons gevraagd wordt en we juist heel veel 'moeten'. In het dagelijks (gezins)leven ontkomen we er bijna niet aan. Er zijn allerlei regels en verplichtingen waar we ons aan moeten houden en waar we aan moeten voldoen. Maar wat mij de laatste tijd opvalt, is dat ook juist  in de christelijke gemeente, waar we samen zijn met onze mede christenbroeders en zusters, soms van alles van ons verwacht wordt. Het zal vast niet zo bedoeld zijn maar ik vraag me soms af of God met het gemeenteleven dit voor ogen heeft.
We moeten stille tijd houden, we moeten de zondagse eredienst bezoeken, we moeten meedoen aan de Bijbelstudie en de bidstonden. We moeten meedoen aan gemeentelijke activiteiten. We moeten een bediening opnemen, en ons daarvoor ook ontwikkelen d.m.v. cursussen. We moeten geestelijke groeien. We moeten evangeliseren en we moeten omzien naar elkaar. De lijst lijkt soms eindeloos lang. En hoewel deze genoemde dingen stuk voor stuk heel goed en waardevol zijn, voel je je voordat je het weet schuldig omdat je niet alles doet of aan alles meedoet.
Soms bekruipen mij de vragen; Doen we dit allemaal uit een plicht, als iets wettisch? Doen we het omdat anderen vinden dat we het moeten doen?

De afgelopen dagen heb ik erover nagedacht. Ik geloof echt dat God liever wil dat ik helemaal niet evangeliseer of geen stille tijd houd als ik dat puur uit een 'moeten' doe. Niet dat het God allemaal niets uitmaakt wat ik al of niet voor Hem doe. Maar het liefste en enige wat er voor God echt toe doet, is dat ik Zijn liefde beantwoord en van daaruit liefde heb voor de gemeente en actief ben. En ook vanuit Zijn liefde gul uit wil delen aan mensen om me heen en geniet van de intieme momenten, pratend met en luisterend naar Hem.

Ik moet niets. Ik mag leren ont-moeten. Ik mag God, mijn Schepper en Hemelse Vader ontmoeten, in alles wat ik doe. Dat is de uitdaging voor mijn leven. In feite 'moeten' we helemaal niets.
23 september 2010

Geestelijk failliet gaan

Naar aanleiding van het citaat van gisteren kwam in mij de gedachte op dat het hier in feite gaat over 'geestelijk' failliet gaan.
De voorganger gebruikte deze term afgelopen zondag in de dienst en raakte me. Dat is het eigenlijk waar het uiteindelijk om gaat. Sterven aan jezelf. Voordat God ook maar iets kan doen in ons leven en voordat wij zelf ook maar tot iets in staat zijn, is het nodig nederig te worden en op de knieën te gaan.
We moeten eerst een wortelstelsel ontwikkelen dat diep in Hem verankerd is pas dan kunnen we groeien en kan God wat doen met onze levens. Bovenstaande afbeelding vind ik altijd mooi om te zien. Het is een boom die tegelijkertijd een compleet mens zou kunnen voorstellen. Vaak worden bomen alleen maar afgebeeld met de stam en de bladeren. En hoewel deze natuurlijk het meest zichtbaar zijn, mogen we juist onze wortels niet vergeten. We moeten eerst de diepte in, we moeten nederig bij het kruis knielen voordat we tenslotte uit kunnen groeien tot mooie 'bomen'. Dan kan God ons werkelijk ten volle gebruiken en zullen we vrucht dragen.


22 september 2010

Geen christen door beter te leven

“Het is niet Gods bedoeling ons leven te verbeteren, het tot een bepaalde trap van beschaving omhoog te voeren, want het is voor Hem onbruikbaar, omdat het tot een ander rijk behoort dan het Zijne. Hij kan de mens, zoals hij nu is, niet tot heerlijkheid brengen. Hij moet een nieuwe mens hebben; een mens, die opnieuw geboren is, uit God geboren. Wedergeboorte en rechtvaardiging gaan hand in hand.”

Watchman Nee


20 september 2010

Christenen onderscheiden zich nauwelijks in hun consumptiegedrag

"Christenen onderscheiden zich te weinig als het om zaken als consumptiegedrag, materialisme en hebzucht gaat. Als predikant worstel ik met mijn integriteit daarin", zegt drs. Jaap van der Wind.
Van der Wind is auteur van het boek Niet meer dan eerlijk - Bijbels pleidooi voor sober leven.

Een van de oorzaken van ons consumptiegedrag ligt in het feit dat we niet meer kunnen genieten van het gewone of van genoeg. Je kunt pas van dingen genieten als ze bijzonder zijn. Je zou zeggen dat we een stuk gelukkiger zouden zijn met al onze spullen en de snelheid waarmee we die spullen tot ons eigendom kunnen rekenen. Niet dus. “In een tijd waarin we onszelf maar heel weinig hoeven te ontzeggen, doet zich het vreemde verschijnsel voor dat we steeds minder tevreden zijn”, zegt Van der Wind. “Elk genot vraagt om een nieuw genot. Elke kick vraagt om een nieuwe, heviger kick. We blijven op zoek naar meer en we vergeten te genieten van genoeg. Het is zoals de Griekse filosoof Epicurus zei: ‘Niets is genoeg voor wie genoeg te weinig vindt' ", schrijft de auteur. "Een meer sobere levensstijl betekent niet dat je wat inlevert, maar dat je je richt op wat werkelijk waarde heeft: vriendschap, gezondheid, ontspanning, vrede, eenvoudig eten en drinken, gastvrijheid en onderlinge verbondenheid. Van der Windt roept ons op om te genieten van het hier en nu. In alle rust en met alle aandacht. Niet steeds met 'als' en 'dan' bezig zijn, maar meer tijd en rust nemen om van de dingen één voor één te genieten’".
Een artikel uit Uitdaging, gepubliceerd in 2009


18 september 2010

37 dingen om tegen je man te zeggen

Een gezond huwelijk is een veilige haven waar we kunnen ontspannen en bijkomen van de spanningen van iedere dag. We hebben er behoefte aan positieve dingen te horen van onze metgezel. Er werd een aantal mannen gevraagd wat ze graag zouden willen horen van hun vrouw:

'Goed gedaan'
'Je bent fantastisch'
'Je bent echt geweldig'
'Je ziet er vandaag te gek uit'
'Ik voel me niet compleet zonder jou'
'Ik waardeer al de dingen die je al deze jaren voor me hebt gedaan'
'Je komt op de eerste plaats in mijn leven, voor kinderen, carrière, vrienden, alles'
'Ik ben blij dat ik met je getrouwd ben'
'Je bent de beste vriend die ik heb'
'Als ik het over moest doen, zou ik weer met je trouwen'
'Ik had je vandaag nodig'
'Ik heb je vandaag gemist'
'Ik moest aldoor aan je denken'
"Het is fijn om naast je wakker te worden'
'Ik zal altijd van je houden'
'Ik vind het fijn om je ogen te zien twinkelen als je glimlacht'
'Je ziet er vandaag, zoals altijd, goed uit'
'Ik vertrouw je'
'Ik kan altijd op je rekenen'
'Je maakt dat ik me goed voel'
'Ik ben er zo trots op dat ik met je getrouwd ben'
'Het spijt me'
'Ik had ongelijk'
'Wat zou je graag willen?'
'Wat heb je op je hart?'
'Ik ben een en al oor'
'Je bent zo bijzonder'
'Ik kan me het leven zonder jou niet voorstellen'
'Ik wou dat ik een betere partner was'
'Wat kan ik doen om te helpen?'
'Bid voor me'
'Ik bid vandaag voor je'
'Ik waardeer ieder moment dat we met elkaar doorbrengen'
'Bedankt dat je van me houdt'
'Bedankt dat je me neemt zoals ik ben'
'Bedankt dat je mijn partner bent'
'Je maakt iedere dag stralender'


17 september 2010

Leven volgens Gods normen

1 Korinthe 6:9-11 zet je aan het denken:
'Of weet gij niet, dat onrechtvaardigen het Koninkrijk Gods niet beërven zullen? Dwaalt niet! Hoereerders, afgodendienaars, overspelers, schandjongens, knapenschenders, dieven, geldgierigen, dronkaards, lasteraars of oplichters, zullen het Koninkrijk Gods niet beërven. En sommigen uwer zijn dat geweest. Maar gij hebt u laten afwassen, maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd door de naam van de Here Jezus Christus en door de Geest van onze God."

Paulus beschrijft de kenmerken van ongelovigen. Hij bedoelt hier niet te zeggen dat mensen automatisch en onherroepelijk verloren gaan als ze de hier beschreven zonden bedrijven. Ook christenen hebben te maken met de zonden die genoemd worden in dit stukje.
We moeten er alleen tegen strijden tegen die verkeerde verlangens en we moeten er niet mee doorgaan. Door het offer van de Here Jezus is het gelukkig mogelijk een nieuw en ander leven te krijgen.
Toch is soms moeilijk en is het in een 'tolerante' samenleving soms zo makkelijk voor een christen te doen alsof immoreel gedrag niet bestaat of heel gewoon is. Iedereen vindt het (seksuele zonden, begeerte, dronkenschap, geroddel enz.) toch 'normaal'? Hoewel het om ons heen gebeurt, mogen we op geen enkele manier hieraan meedoen, of denken dat het niet zo erg is. Niet meedoen aan zonden die iedereen gewoon vindt, is moeilijk. En voor de Korinthiërs was het zeker zo zwaar maar God verwacht dat Zijn volgelingen in welke tijd ook, zullen leven volgens Zijn hoge normen.


16 september 2010

Aanvaard wat God je geeft

'Vader, al het mogelijk is, laat deze beker dan aan Mij voorbijgaan. Maar niet wat Ik wil moet gebeuren, maar wat U wilt.' Matt. 26:39

"Jarenlang heb ik God gesmeekt om handen en voeten die werken. Ik kreeg niet wat ik zo graag wilde. Nu ik terugkijk, zie ik hoe wijs God was om mijn wens niet te vervullen. Ik ben er niet slechter van geworden dat aan mijn grootste verlangen - zelfs na zolang smeken en bidden - niet voldaan werd. Integendeel, mijn geloof is er sterker door geworden. Mijn liefde voor Jezus groter. In die dingen zou ik minder gegroeid zijn als mijn wens vervuld was.
Er kunnen geweldige dingen gebeuren wanneer God ons niet geeft wat we willen. De Vader ging zelfs niet in op het smeken van de Zoon. Toen Hij die avond in de hof van Gethsémané was, verlangde Jezus ernaar onder het kruis uit te kunnen komen. Hij hoopte dat het voor zijn Vader mogelijk zou zijn een andere richting met Hem op te gaan. Maar aan het eind van zijn gebed wist Jezus dat Hij genoeg gesmeekt had. Hij was op weg naar Golgotha.
Maar wat een heerlijke dingen zijn er gebeurd doordat de Vader het verzoek van zijn Zoon niet inwilligde. Om te beginnen hing de verlossing van de wereld af van Christus' gehoorzaamheid aan de wil van de Vader. De hemel zij dank dat het kruis 'gebeurd' is.

Er kan veel van afhangen als God 'nee' zegt tegen uw wensen en verlangens. Er kan veel goeds uit voortkomen als Hij u een andere richting opduwt. Dus zeg het maar, wat wilt u? Populariteit of een goede reputatie? Een prettige man of een begrijpende vrouw? Een lening bij de bank? Een dun lichaam? Als God uw wens niet inwilligt, weet dan dit: Hij wil u sterker maken als u aanvaardt wat Hij u geeft. Uiteindelijk kan dat het wel eens blijken te zijn wat u het liefste wilt."

uit: Parels onder het stof van Joni Eareckson Tada


12 september 2010

Jezelf verliezen in Hem

Pas las ik over iemand die zei dat hij zó nederig was, dat hij er gewoon trots op was...
Dat is natuurlijk niet de manier om nederig te zijn. Onderstaande uitspraken zetten je aan het denken:Als je trots in je hart toelaat,
kun je niet Gods zegen verwachten,
want Hij heeft beloofd dat de genade
alleen voor 'de nederigen' is.

O bevrijd te zijn van mijzelf, lieve Heer,
o mijzelf te verliezen in U.
O, dat ik het niet meer ben
maar Christus die in mij leeft.
A.B. Simpson

Wie nederig is hoeft geen val te vrezen,
wie eenvoudig is geen trots;
voor wie nederig is, zal altijd
God een leidsman wezen.
John Bunyan


11 september 2010

God is erbij in elke nieuwe fase van je leven

Ieder mens heeft er mee te maken: Een nieuwe fase in het leven. Je gaat binnenkort trouwen, je hebt net een nieuw huis gekocht of je verwacht een baby. Misschien gaat je kind voor het eerst naar school of word je binnenkort opa of oma. Er zijn talloze voorbeelden te noemen natuurlijk. Elke stap is weer een soort 'mijlpaal' in je leven.

Wanneer je jong bent, ben je je van al die keuzes misschien niet zo bewust maar het valt mij persoonlijk op dat wanneer je je eigen kinderen ziet opgroeien, je je nog meer bewust bent van alle keuzes die er gemaakt moeten worden. Naast de keuzes die je zelf maakt, voel je je ook betrokken bij de keuzes die je kinderen maken. Je denkt met hen mee, bidt met ze, praat met ze, begeleidt ze en geeft goedbedoelde adviezen.

Ook in ons gezin worden er, de laatste tijd bijna wekelijks, nieuwe stappen genomen. De kinderen 'vliegen uit' door het hele land. Soms beangstigt het me, aan de andere kant weet ik dat ik het allemaal over mag geven. Onderstaande tekst uit de psalmen is een enorme bemoediging. Hij heeft alles in de hand.

Psalm 68:20 "Geprezen zij de Here.
Dag aan dag draagt Hij ons; die God is ons heil."

9 september 2010

Op de werkvloer tonen dat Christus belangrijker is

Predikant John Piper sprak onlangs voor een groep christelijke zakenlieden over hoe God van 08.00 tot 17.00 uur kan worden verheerlijkt. Hij benadrukt dat hij "gelooft in seculier werken, dat wil zeggen niet-kerkelijk werk."

"We hebben allemaal een bediening en bezitten allemaal het priesterschap van geloof. Ik onderscheid niets. Wel wil ik duidelijk maken dat uw priesterschap zichtbaar wordt in uw computerbedrijf, in de verpleging, als arts, timmerman of wat dan ook. En mijn priesterschap vindt toevallig plaats als voorganger."

"Ik geloof dat de Bijbel zegt dat we over het algemeen moeten blijven waar we zijn. We dienen alleen onze baan te verlaten als God ons op een duidelijke manier laat weten dat we dat moeten doen. Dus mijn advies is te streven om je werk op een zodanige wijze te doen dat Christus belangrijker is dan je werk. Zoek naar een manier om geld op een zodanige wijze te gebruiken dat Christus belangrijker is dan geld. En zoek op eenzelfde manier naar het hebben van relaties met mensen, waarbij je laat zien dat Christus belangrijker is dan wat dan ook.
Dat betekent niet dat relaties moeten worden afgezwakt in effectiviteit en belangrijkheid. Het betekent in feite dat ze worden versterkt! Want als Christus voor u oneindig kostbaar is, zult u nu middelen voor uw relaties en werk hebben dat u anders niet zou hebben gehad, in het geval als deze relaties voor u belangrijker waren dan God. Dus of het nu relaties, geld of activiteiten zijn, we hebben ze allemaal. We moeten creatief, vlijtig en uitmuntend zijn in al ons werk om het Evangelie te tonen op een manier dat wordt laten zien dat Christus meer waard is dan die andere zaken."


8 september 2010

Gedenkstenenboek

"Die twaalf stenen, welke men uit de Jordaan genomen had, richtte Jozua te Gilgal op. En hij zeide tot de Israëlieten: Wanneer uw kinderen later hun vaders vragen: Wat betekenen deze stenen? dan zult gij uw kinderen aldus inlichten: Op het droge is Israël hier door de Jordaan getrokken, omdat de HERE, uw God, de wateren van de Jordaan voor u heeft doen opdrogen, totdat gij erdoor getrokken waart, zoals de HERE, uw God, gedaan heeft met de Schelfzee, die Hij voor ons heeft doen opdrogen, totdat wij erdoor getrokken waren, opdat alle volken der aarde zouden weten, dat de hand des HEREN sterk is, en zij de HERE, uw God, al de dagen zouden vrezen"

Naar aanleiding van wat er tegen Jozua gezegd wordt in Jozua 4:20-24 kreeg ik enkele jaren geleden het idee aangereikt een 'gedenkstenenboek' bij te houden. Het idee vond ik geweldig en tot op de dag van vandaag maken mijn man en ik hier gebruik van.
Bijzondere of gedenkwaardige dingen die God in ons leven gedaan heeft schrijven we op in een speciaal boek. Het is geweldig dat we hier regelmatig met onze kinderen over kunnen spreken en dat we dit ook schriftelijk weer door kunnen geven aan hen. Ik hoop en bid dat dit generaties lang gebeuren mag en dat op deze manier God verheerlijkt mag worden voor alles wat Hij in ons leven heeft gedaan en nog zal doen.
Ik kan het een ieder aanraden deze 'mijlpalen' op te schrijven 'opdat alle volken der aarde zouden weten, dat de hand des HEREN sterk is'.


7 september 2010

De Heilige Geest geeft kracht aan onze woorden

In het Bijbelboek 1 Corinthe zijn wijze dingen geschreven door de apostel Paulus. Toen ik de eerste vijf verzen van het tweede hoofdstuk las, drong tot mij door dat het evangelie verkondigen helemaal niet zo moeilijk hoeft te zijn. De Heilige Geest hielp Paulus en helpt ook ons om de juiste woorden te spreken.

1 Corinthe 2:1-5 "Ook ben ik, toen ik tot u kwam, broeders, niet met schittering van woorden of wijsheid u het getuigenis van God komen brengen. Want ik had niet besloten iets te weten onder u, dan Jezus Christus en die gekruisigd. Ook kwam ik in zwakheid, met veel vrezen en beven tot u;  mijn spreken en mijn prediking kwam ook niet met meeslepende woorden van wijsheid, maar met betoon van geest en kracht, opdat uw geloof niet zou rusten op wijsheid van mensen, maar op kracht van God."

Paulus was geleerd en hij had - als hij gewild had - zijn luisteraars kunnen overladen met overtuigende argumenten. Toch deed hij dit niet. Hij vertelde de boodschap van Jezus Christus op een hele eenvoudige manier. Dit was mogelijk omdat hij zich liet leiden door de Heilige Geest. Als wij het evangelie willen doorgeven moeten we denk ik Paulus' voorbeeld volgen en onze boodschap eenvoudig houden. We moeten alleen zeggen wat echt belangrijk is. De Heilige Geest zal aan onze woorden kracht geven en ze uiteindelijk gebruiken om Jezus alle eer te geven. Zelf ben ik gauw geneigd op mijn eigen verstand of spreekvaardigheid te vertrouwen en hoewel een goede voorbereiding niet onbelangrijk is, is dit toch niet de beste manier. Een wijze les zit er in deze paar verzen!


2 september 2010

Meer zoals Hij


"Is het je ooit opgevallen dat hoe meer tijd je met iemand doorbrengt, hoe meer je op die persoon gaat lijken? Als je al een tijd getrouwd bent, zul je merken dat jij en je man hetzelfde taalgebruik gaan hanteren. Jullie hebben dezelfde mening over veel dingen en bekijken het leven vanuit hetzelfde gezichtspunt. Als je alleengaand bent, zul je dit ervaren bij je beste vrienden en je familie. En zo gaat het ook in je leven met God! Hoe meer tijd je besteedt aan het lezen van de Bijbel, hoe meer je op God gaat lijken. Je begint te denken zoals God denkt en te doen wat Hij zou doen. Je verlangt naar waar Hij naar verlangt. Als je tijd met Hem doorbrengt, zal je leven steeds meer van Zijn liefde en heerlijkheid weerspiegelen. Communiceer dagelijks met Hem en neem de tijd om Zijn Woord te lezen. Je zult er rijk voor worden beloond."

Elizabeth George


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...