31 augustus 2010

Een bemoediging uit Spreuken 31

De afgelopen 31 dagen heb ik iedere dag een hoofdstuk uit het Bijbelboek Spreuken gelezen in mijn stille tijd. Wat een heerlijk leerzaam en praktisch boek is dit toch. Vanmorgen las ik het 31e hoofdstuk en voor mij als vrouw, springt dit hoofdstuk er echt uit.
De vrouw die in dit hoofdstuk wordt beschreven, heeft opmerkelijke eigenschappen. Waarschijnlijk gaat het hier niet over één vrouw maar is het een samengesteld portret van de ideale vrouw. Een soort ideaalbeeld.
Het gaat over een vrouw met een sterk karakter, grote wijsheid, veel vaardigheden en een enorme zorg voor anderen. Veel mensen hebben vandaag de dag het idee dat de ideale vrouw uit de Bijbel zich terugtrekt, onderdanig is en alleen maar het huishouden doet. Nu zijn deze dingen op zich heel Bijbels maar in dit hoofdstuk wordt beschreven dat het een misplaatst idee is dat een vrouw zich hier alleen maar mee bezig zou houden.
De vrouw die hier genoemd wordt is fabrikant, importeur, manager (vind ik persoonlijk altijd een mooi woord), makelaar in onroerend goed, boerin, naaister, stoffeerder en handelaar. Haar gezin staat hoog in sociaal aanzien. Toch komen haar kracht en waardigheid niet voort uit haar verbazingwekkende prestaties. Zij zijn het gevolg van haar ontzag voor God. Haar aantrekkelijkheid komt voort uit haar karakter (vs. 30)

Toen ik dit hoofdstuk, een tijd geleden al, goed bestudeerde werd ik er soms door ontmoedigd. Je zou er het idee van krijgen...'dat lukt mij nooit'. Ik werd weer bemoedigd door wat ik er ergens over las.

"Zie haar niet als een voorbeeld om in elk detail te imiteren; je dagen zijn niet lang genoeg om alles te doen wat zij doet. Zie haar maar als een inspiratiebron voor alles wat jij kunt opbrengen. We kunnen niet precies zijn zoals zij, maar we kunnen wel leren van haar ijver, betrouwbaarheid en vindingrijkheid'.
27 augustus 2010

Een keuze houdt een beperking in

In haar boek Let Me Be a Woman schrijft Elisabeth Elliot: 'Wanneer je een keuze maakt, accepteer je de beperkingen van die keus. Het accepteren van beperkingen vergt volwassenheid. Dit doen, houdt in: dat niet doen. Dit zijn, is dat niet zijn. Dus getrouwd zijn, is niet single zijn. Wat kan betekenen geen carrière te hebben.' Ze zegt ook: 'Trouwen met deze man, betekent níet trouwen met alle andere mannen. Een keuze houdt een beperking in. Dus wanneer je trouwt krijg je een nieuwe taakomschrijving. Je kunt je ergeren aan je opdracht en je ertegen verzetten, óf je kunt je eraan toewijden en accepteren dat God jou die opdracht geeft en dat die Zijn pad voor je leven weergeeft. Je kunt je helemaal geven voor je huwelijk in de wetenschap dat je Gods wil volgt.'


25 augustus 2010

Gewetensrust en vreugdeSoms onthoudt God rijkdom en eer
en gezondheid van lichaam aan mensen.(...)
Eer en rijkdom en lichamelijke kracht zijn
niet de goede dingen van God; ze horen bij
de onbelangrijke dingen die God willekeurig
schenkt aan rechtvaardigen en onrechtvaardigen,
net als de regen die valt en de zon die schijnt.
De goede dingen van God zijn vooral
gewetensrust en de vreugde van de
Heilige Geest in dit leven.

Charles H. Spurgeon


22 augustus 2010

Wat vraagt God van jou?


'Wat vraagt God van jou? Gehoorzamen maakt zo'n groot verschil, meer dan je kunt denken of dromen. Stel je eens voor hoe de wereld eruit zou zien als...

- Noach had gezegd: 'Ik bouw geen boten'.
- Jozua had gezegd: 'Ik steek geen rivieren over'.
- David had gezegd: 'Ik vecht niet tegen reuzen'.
- Maria had gezegd: 'Ik voel niets voor een maagdelijke geboorte'.
- Johannes de Doper had gezegd: 'Ik houd me niet bezig met dopen.'
- Paulus had gezegd: 'Ik schrijf geen brieven.'
- De Here Jezus had gezegd: 'Ik sterf niet aan een kruis!'

uit: 'God volgen met heel je hart'


20 augustus 2010

Geestelijk ontbijt uit de tijd?

Onderstaand berichtje trof me op een site over opvoeden. Probeer het eens met 'geestelijke' ogen te lezen als je begrijpt wat ik bedoel. De titel luidt dan: Geestelijk ontbijt uit de tijd?

"Het aantal kinderen dat 's morgens met een lege maag de deur uitgaat is hoog. Twaalf procent eet ‘s morgens niet en maar liefst 33 procent van de basisschoolleerlingen ontbijt niet iedere dag. Opvallend is dat deze gewoonte toeneemt met de leeftijd. Vooral bij de overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs. Meisjes nemen het meest een loopje met de ochtendmaaltijd.
Uit onderzoek blijkt dat niet-ontbijten met meer factoren te maken heeft dan alleen maar geen trek hebben. Van belang is of er een ontbijttafel gedekt staat, of er met elkaar wordt gegeten, of ouders zelf ontbijten, of de televisie aanstaat en of het kind zijn eigen ontbijt moet klaarmaken. Kinderen op het platteland, in twee-oudergezinnen en met hoger opgeleide ouders ontbijten vaker dan kinderen uit andere milieus.
De vraag is natuurlijk of het erg is om zonder eten naar school te gaan. Kinderen die weleens een ontbijt overslaan, zeggen op die dagen last te hebben van honger, buikpijn, een knorrende lege maag en een slap gevoel. Ze voelen zich misselijk, niet fit of moe. Tekorten aan voedingsstoffen in het ontbijt worden niet vaak gecompenseerd door maaltijden later op de dag. Vaak zie je dat kinderen die niet ontbijten meer vette snacks en zoete tussendoortjes tot zich nemen. Sommige wetenschappers constateren bij kinderen een lagere bloedsuikerspiegel en een verminderd vermogen om problemen op te lossen. Zij nemen aan dat het een negatieve invloed heeft op het leerproces en intellectuele prestaties. Een slimme knul of meid gebruikt dus een ontbijt!"

18 augustus 2010

God volgen met heel je hart - Elizabeth George

In de vakantie heb ik genoten van een geweldig boek van Elizabeth George - 'God volgen met heel je hart'. Zoals de achterkant van het boek vermeldt, nodigt de schrijfster ons uit om het buitengewone leven dat God aanbiedt ten volle te ervaren. Optimistisch en eerlijk vertelt ze over haar reis met God die haar leven radicaal veranderd heeft. Met wijsheid en gedrevenheid moedigt ze ons aan om de Bijbelse waarheden te omarmen en de praktische stappen toe te passen, zodat wij ook zullen...

  • groeien in vreugde en tevredenheid
  • groeien in toewijding en gehoorzaamheid
  • groeien in vertrouwen
  • groeien in moed
  • groeien in nederigheid

Het is een heerlijk boek om te lezen. Door de praktische voorbeelden die de schrijfster geeft uit haar eigen leven, leest het boek prettig en zijn veel situaties herkenbaar. Met de praktische én Bijbelse handreikingen kun je direct aan de slag. Ik heb er de afgelopen weken van genoten en kan iedereen aanraden om het te lezen of nog eens te herlezen.


16 augustus 2010

Doen wat God van je vraagt


Als er een God is
en als Hij voor mensen zorgt,
dan is het allerbelangrijkste in de wereld
om uit te zoeken wat Hij wil dat ik doe
en het dan ook te doen.
Cecil Rhodes


13 augustus 2010

Lezen van de Bijbel leidt tot minder schulden

Uit een onderzoek van 'View from the Pew' blijkt dat hoe meer iemand dagelijks de Bijbel leest, hoe minder financiële schulden die persoon heeft. Bovendien geeft iemand die regelmatig Gods Woord leest meer geld uit aan het werk van de Heer. Meer dan 1.000 christelijke gezinnen namen deel aan een enquête van View from the Pew.
Hoe minder mensen hun Bijbel lezen, hoe groter de kans dat ze meer schulden bezitten, zo blijkt uit het onderzoek. Er zijn voor dit verschil twee belangrijke redenen. De eerste reden is dat de discipline in het geestelijk leven vaak leidt tot meer disciplines op andere gebieden van iemands leven, waaronder op financieel gebied. De tweede reden is dat degenen die consequent tijd doorbrengen in de Schrift Gods wijsheid en leiding ontvangen voor hun dagelijkse financiële beslissingen.
Onder dagelijkse Bijbellezers is de kans meer dan twee keer zoveel dat ze 10 procent of meer van hun inkomen besteden aan Gods werk in hun kerk en andere instanties. Hoewel veel mensen denken dat de uitgave te maken heeft met het bedrag dat mensen hebben, is het eigenlijk de geestelijke discipline en Bijbelse overtuiging die bepaalt of iemand een trouwe en gulle gever is. Het dagelijks lezen van de Bijbel leidt mensen tot de overtuiging dat God hun ware Beschermer is, waardoor ze hun middelen toevertrouwen aan God.
Bron www.cip.nl


9 augustus 2010

Rolstoel als preekstoel

"Joni had een duikongeluk toen ze 16 jaar was. Nu zit ze al 43 jaar in een rolstoel, verlamd vanaf haar nek. Toch schildert ze, heeft ze een internationale organisatie opgericht, reist ze de wereld over, verzorgt ze een dagelijks radioprogramma en heeft ze 35 boeken geschreven. Haar werk komt op uit haar gehandicapt zijn, en ze zet zich in voor gehandicapten wereldwijd. Joni spreekt veel op christelijke bijeenkomsten. En al 43 jaar lang komt het voor dat er christenen naar haar toekomen om voor haar genezing te bidden.
Een van de meest indrukwekkende dingen aan Joni is dat ze dat altijd vriendelijk ondergaat. “Wie ben ik om te zeggen dat mensen niet voor me moeten bidden?”
Maar onlangs hoorde ik iemand vertellen dat ze na zo’n gebed toch uitlegde waarom het voor haar niet zo hard hoefde. Na het zoveel-duizendste onbeantwoorde gebed om haar genezing, keek Joni de bidders vriendelijk aan, en zei: "Jullie begrijpen het niet. Deze rolstoel is mijn preekstoel."
Joni kwam er uiteindelijk toe zelfs haar dwarslaesie als een geschenk uit Gods hand te zien. Want ze gebruikt maar één vraag om haar omstandigheden te beoordelen: werkt dit eraan mee dat God de eer krijgt? Joni leert en leeft dat radicaal. En daarom is Joni’s preekstoel er een die altijd mijn aandacht heeft"
Marten Visser, kerkplanter in Thailand
6 augustus 2010

Specialist in de Bijbel


"Menig christen heeft tegenwoordig de neiging slechts die gedeelten van de Bijbel te lezen, die naar zijn mening zijn geestelijk leven ten goede zullen komen. Een ander is geneigd vooral die Bijbelgedeelten of Bijbelteksten op te sporen, die hem kunnen helpen bij de voorbereiding van zijn toespraak of preek. Op die manier wordt iemands Bijbelkennis oppervlakkig en weinig samenhangend, en dit leidt tot een vervlakking van het geestelijk leven. Het Woord van God is er niet voor geschreven om slechts vluchtig geraadpleegt te worden. Wij hebben het zo te bestuderen, dat we het als een geheel leren kennen. Dan pas zal het een stempel zetten op ons geestelijk leven en zal het diepte, rijkdom en volheid verlenen aan elke dienst die we voor de Here mogen doen. Het is mijn ervaring geworden, dat de beste toespraken, de indringendste 'preken' geboren werden als ik gewoon bezig was met de bestudering van het Woord van God terwille van zijn eigen vitale waarheid, zonder dat ik op zoek was naar een of ander 'onderwerp'. Iedere prediker van het evangelie en iedere werker in Gods Koninkrijk behoort een specialist in de Bijbel te zijn."

Br. Klein Haneveld (sinds 1988 bij de Heer)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...