Welke prioriteit geef je je partner?


"Ik heb ontdekt", zegt Stormie Omartian in haar boek 'De kracht van een biddende vrouw', "dat elke vrouw die vindt dat zij bovenaan het prioriteitenlijstje van haar man wil staan, zij hem dezelfde plaats moet geven in haar eigen leven. Met andere woorden, als je wilt dat je man jou de voorrang geeft boven zijn werk, kinderen, vrienden en activiteiten, moet je hetzelfde voor hem doen. Als God en je man geen duidelijke voorkeurspositie hebben in jouw leven, zal ook je man minder geneigd zijn jou die positie te geven."

Stormie schrijft er aan het einde van het hoofdstuk een mooi gebed over. Je zult er inderdaad samen voor moeten bidden én aan moeten werken....

"God, ik belijd dat U de Heer bent van mijn leven. Help me om elke dag eerst U te zoeken en de juiste prioriteiten te stellen. Laat me zien hoe ik mijn man echt de eerste plaats kan geven, boven mijn kinderen, werk, familie, vrienden, activiteiten en hobby's. Laat me zien wat ik op dit moment kan doen om hem te laten merken dat hij die plaats inneemt in mijn hart.
Geef herstel voor de keren dat ik daarin heb gefaald. Laat me zien welke prioriteiten ik moet stellen, zodat mijn tijd niet opgaat aan dingen die mijn leven verstikken of geen blijvende waarde hebben.
Ik bid dat ook mijn man de juiste prioriteiten zal weten te stellen. Wees Heer en Meester over zijn hart. Help hem een eenvoudig leven te leiden, zodat hij tijd kan vrijmaken voor U, Heer.
Geef dat hij elke dag de gelegenheid zal hebben om in uw tegenwoordigheid te zijn. Laat hem zien dat hij prioriteit moet geven aan uw Woord en aan gebed en lofprijzing. Leer hem om mij en de kinderen een belangrijkere plaats in zijn hart te geven dan zijn carrière, vrienden en activiteiten. Help hem om eerst U te zoeken en alles in uw hand te leggen, want ik weet dat dan alles in zijn leven de juiste plaats zal krijgen."Reacties