10 juli 2010

Heeft stille tijd prioriteit in jouw leven? (2)

Tijdens het houden van stille tijd is het de bedoeling dat we ons toewijden aan God. Eigenlijk is het eerste voorrecht van stille tijd dus geven en niet krijgen, realiseerde ik me. Ik denk dat we gauw geneigd zijn ons te richten op wat we kunnen 'halen' en niet om wat we kunnen 'geven'. We moeten ons dagelijks toewijden aan God, omdat Hij onze toewijding verdient. De psalmist in Psalm 95 roept op:"Komt, laat ons jubelen voor de HERE,
juichen ter ere van de rots onzes heils.
Laat ons met lofzang voor zijn aangezicht komen,
ter ere van Hem juichen bij snarenspel.
Want de HERE is een groot God,
een groot Koning, boven alle goden,
in wiens hand de diepten der aarde zijn,
en wiens de toppen der bergen zijn;
wiens de zee is, daar Hij ze heeft gemaakt,
ook het droge, dat zijn handen hebben geformeerd.
Treedt toe, laten wij ons nederwerpen en ons buigen,
knielen voor de HERE, onze Maker."

Wat ook een groot voorrecht is van stille tijd is dat we leiding ontvangen van God in ons dagelijks leven. In onze tijd van haasten en vliegen hebben we momenten nodig waarop we tot rust kunnen komen en onze gedachten kunnen ordenen. Van God kunnen we richtlijnen ontvangen vanuit Zijn Woord voor ons leven omdat Hij het beste weet wat we nodig hebben. 95% van wat God van ons vraagt, staat beschreven in de Bijbel. Op enkele persoonlijke vragen zal God ook op Zijn persoonlijke specifieke manier antwoorden.

Vervolgens ontvangen we ook vreugde van God. We mogen genieten van Hem en onszelf koesteren in Zijn aanwezigheid. Persoonlijk ben ik vaak meer bezig met de dingen óver God dan met God zelf. Het is goed om daarom als doel te stellen Hem echt te ontmoeten en niet alleen dingen over Hem te leren. Naast de vreugde die we ontvangen, belooft God ook kracht, vrede en stabiliteit en zullen ook anderen om ons heen, als het goed is, veranderingen in ons opmerken. Uiteindelijk is dat weer tot eer en glorie van Zijn Naam.
Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Fijn dat je een reactie achterlaat. Deze wordt eerst gecontroleerd dus het kan even duren voor je hem terugziet onder het bericht.