Heeft stille tijd prioriteit in jouw leven? (1)

Elke keer kom ik er weer achter wat een enorm voorrecht het is om tijd alleen met God door te mogen brengen. Maar ook hoe broodnodig het is om je even af te zonderen en samen met Hem te zijn. Er ís zoveel, en er 'moet' zoveel (van wie vraag ik me soms af), dat het goed is deze tijd met Hem ook echt prioriteit te geven. Afgelopen week ben ik bemoedigd door de woorden van Paulus die hij aan Timoteüs richt. In bijna elk vers staat wel een bemoediging, een aanwijzing, een vermaning of een belangrijke waarheid. De tijd die je investeert in het Bijbellezen is geweldig want je krijgt er veel voor terug. Het is mooi om deze verzen dan weer terug te bidden aan God.

Ook voor de Here Jezus was het van groot belang regelmatig stille tijd te houden. Het was voor Hem een bron van kracht. Persoonlijke omgang met zijn Vader in de hemel was de hoogste prioriteit in het leven van Jezus (Marc. 1:35, Luc 5:16, 22:39-44). Hij had het eigenlijk nooit te druk daarvoor; op de drukste momenten in Zijn bediening zorgde Hij er juist voor dat Hij dagelijks contact had met zijn Vader (zie Joh. 5:30). Als zelfs Jezus tijd met God nodig had, hoeveel te meer hebben wij het dan nodig.

Heeft stille tijd prioriteit in jouw leven?


Reacties