Gods geboden bewaren

"Gods geboden bewaren betekent niet de Bijbel op de boekenplank zetten, hem zorgvuldig iedere week afstoffen en weer terugzetten. Het houdt in: de Schrift liefhebben met heel uw wezen, haar opbergen in uw hart, maar bovenal ernaar handelen!"


George Müller heeft in zijn leven meer dan honderd keer het boek van God op zijn knieën doorgelezen. Zijn hele menselijke persoon, zijn denken, voelen en willen was daardoor doordrenkt van de levendmakende principes van het woord van God. Geen wonder dat hij een van de grootste geloofshelden werd van de negentiende eeuw.

Uw liefde tot God wordt niet bepaald door te zeggen dat u veel van Hem houdt. 'Niet wie zegt Here, Here, maar wie doet de wil Mijns Vaders'.
Het is net als in een huwelijk. Je kunt wel zeggen dat je de ander liefhebt, maar liefde moet gestalte krijgen door daden.
uit: Het zoeklicht


Reacties