30 juni 2010

Onze Heer spoort ons aan om na te denken

"Volgens het onderwijs van onze Heer is geloof bij iemand met weinig geloof in de eerste plaats het hele probleem dat die persoon niet nadenkt (Matteus 6:25-34)", schreef de voormalig theoloog en predikant Martin Lloyd-Jones. "Hij laat de omstandigheden overheersen. Dat is het werkelijke probleem in het leven. De manier om dat te voorkomen is volgens onze Heer: denken. We moeten meer tijd besteden aan het bestuderen van de lessen van onze Heer.
De Bijbel staat vol met logica en we moeten nooit denken dat het geloof iets puur mystiek is. We moeten niet alleen zitten in een leunstoel en verwachten dat er prachtige dingen met ons gebeuren. Dat is niet het christelijk geloof. Het christelijk geloof is in wezen denken. Kijk naar de vogels, denk daar over na. Kijk naar het gras en de lelies in het veld en neem ze in overweging."
"Het probleem met de meeste mensen is echter dat ze niet denken," vervolgt Lloyd-Jones. "In plaats van dit te gaan doen, gaan ze zitten en vragen: ‘wat gaat er met mij gebeuren?’ ‘wat kan ik doen?’ Dat is de afwezigheid van het denken, het overgeven, het overwinnen. Onze Heer spoort ons aan om na te denken en dat op een christelijke wijze te doen.
 www.cip.nl

Romeinen 12:2 "En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene."28 juni 2010

Internetgewoonten


Onlangs las ik in het boek van 'elke tiener heeft biddende ouders nodig' een schokkend gedeelte. Er stond namelijk dit vermeld:

"Als jij net zo bent als ik (aldus Jodie Berndt) denk je dat de markt voor internetporno bestaat uit voornamelijk oude, eenzame mannen, perverselingen die alleen in een donker flatje zitten met wat restanten Chinees eten in de koelkast. Niet dus. De grootste groep bekijkers van internetporno bestaat uit de kinderen tussen de twaalf en zeventien jaar.
Dringt het tot je door? Internetpornografie is een industrietak waar vele miljarden dollars in omgaan en de markt bestaat uit onze tieners!"

Onderstaande uitspraak vond ik treffend:
'Als je de internetgewoonten van je tiener in de gaten houdt, is dat geen inbreuk op zijn privacy. Je waakt over zijn reinheid - en over zijn toekomst'


27 juni 2010

Ben je te druk om stille tijd te houden?

Onze dagelijkse tijd met God is van groot belang. Iemand heeft eens gezegd: 'Als je wilt ontdekken hoe iemand echt in elkaar zit, kijk dan hoe hij is als hij alleen is met God.'
Maarten Luther, de vader van de reformatie, heeft eens gezegd: 'Ik heb het vandaag zo druk dat ik minstens drie uur in gebed moet doorbrengen.' Hoe drukker hij het had, hoe meer tijd met God hij nodig had. Als wij het te druk hebben om geen stille tijd te houden, dan hebben wij het té druk !

Rick Warren schrijft in één van zijn boeken: 'Hebt u wel eens een dag zonder eten doorgebracht? Als u daarmee door zou gaan, zou u zwak en ziek worden. Dat geldt ook voor uw geestelijk leven, want de Bijbel is het noodzakelijke voedsel voor uw ziel. Als u er niet al te vaak in leest, wordt u geestelijk zwak en ziek. Toch nemen veel christenen genoegen met één 'maaltijd' per week (sommige misschien met twee), op zondag in de kerk. Met twee fysieke maaltijden per week zou u niet kunnen overleven, dus hoe zou u dat kunnen in uw geestelijk leven.'


25 juni 2010

Tips voor je stille tijd

In het boek 12 manieren om je weg in de Bijbel te vinden wijdt Rick Warren ook een heel hoofdstuk aan het houden van stille tijd. Het is zo'n schitterend hoofdstuk dat ik het wel in zijn geheel over zou willen nemen maar dat wordt te veel. Enkele slotgedachten zette me aan het denken:

 1. Breng variatie aan in uw plan. Verander van tijd tot tijd van methode. Trap niet in de valkuil van het beoefenen van een methode in plaats van het leren kennen van Christus. (deze tip  is voor mij persoonlijk zeer waardevol)
 2. Besteed een keer een hele stille tijd aan dankzegging. Soms, wanneer bidden erg moeizaam en zwaar lijkt, zou u uw stille tijd door kunnen brengen met alleen maar dankzegging aan God, voor wie Hij is en voor wat Hij heeft gedaan. Psalm 145 is daar een goed voorbeeld van: de psalmist vraagt niets voor zichzelf.
 3. Besteed een keer een hele stille tijd aan het uit uw hoofd leren van Bijbelteksten. Af en toe zou u uw stille tijd kunnen gebruiken om teksten uit de Schrift uit uw hoofd te leren en God op deze speciale en uitdagende manier tot u te laten spreken.
 4. Houd het belangrijkste doel voor ogen: Christus leren kennen. Laat uw stille tijd niet verworden tot een wettische oefening in 'uw plicht doen'. Onthoud dat u bezig bent om Jezus Christus te ontmoeten en Hem te leren kennen.

23 juni 2010

Alomtegenwoordig

"Het is God naar Wie en met Wie wij reizen, 
en terwijl Hij het einddoel is van onze reis, 
is Hij ook op iedere tussenstop aanwezig."
Elisabeth Elliot 


22 juni 2010

Breng je wensenlijstje eerst in gebed

Misschien is het jou ook wel eens overkomen. Je ziet iets moois in een winkel, in een folder of bij iemand anders. Eigenlijk zou je dat ook graag willen hebben. Mij gebeurt het regelmatig en de ontevredenheid slaat dan soms gauw toe.
Onderstaand stukje probeer ik al enige tijd toe te passen en ik heb ervaren dat het echt werkt. Dingen die in mij opkomen, schrijf ik op en ik bid ervoor. Vaak blijkt dat ik ze helemaal niet nodig heb en best zonder kan, hoe leuk ze ook zijn. Soms blijken ze wél nodig te zijn en dan komen ze wel op mijn weg. God geeft wat je nodig hebt... op Zijn tijd.

Elizabeth George schrijft er het volgende over:
"Ben je dol op winkelen? Staat het kopen van dingen te hoog op je prioriteitenlijstje? Dan heb ik een idee voor je; bid in plaats van geld uit te geven. Ik meen het. Maak een lijstje van de spullen die je denkt nodig te hebben. Kijk er vaak naar en voeg er zo nodig dingen aan toe. Bid vervolgens dagelijks voor elk ding dat op je lijstje staat. Bid voor het geduld om te wachten totdat God in je werkelijke behoeften voorziet. Vraag God om je te helpen onderscheiden of je iets ook echt zou moeten kopen. Als je zo te werk gaat, zul je op drie manieren gezegend worden:

1. Je ervaart overwinning over verzoeking
2. Je steekt je niet verder in de schulden
3. Bovenal wordt God verheerlijkt als je erop vertrouwt dat Hij in je behoeften zal voorzien.

Neem Spreuken 22:7 ter harte: 'De man die leent is knecht van de uitlener'. Dat klinkt heel logisch."


21 juni 2010

Bedolven onder het puin vertellen over Gods liefde


"Bij de zwaarste ramp die Haïti in 200 jaar trof bleven ook Haïtiaanse kerken niet ongedeerd. Van de ongeveer 1200 kerken in hoofdstad Port-au-Prince werden er minstens 700 verwoest. Vele gemeentestichters moeten vrouw of kind missen. Sommigen raakten hun belangrijkste bezit kwijt: hun Bijbel. Toch zijn er juist door de aardbeving ook bijzondere dingen gebeurd en is er hoop.
"Ondanks de ramp kunnen we van kansen spreken." zegt Jean Bilda Robert, directeur van Bible League Haïti. Zelf verloor hij zes familieleden en zijn huis ligt deels in puin. "Denk je eens in dat Haïti uit de puinhopen herrijst, geestelijk sterker dan ooit." Bible League-directeur voor het Caraïbisch gebied Alfredo Vallellanes bezocht hem kort na de ramp: "Bilda zat verslagen op de rand van zijn bed. Hij verborg zijn gezicht in zijn handen en huilde. Ik bad met hem en was toen getuigen van een wonder. Ik zag het leven terugkeren in zijn ogen! Door Gods genade vond hij de kracht om de vreselijke situatie onder ogen te zien." Sinds die dag is Bilda onvermoeibaar. Hij bezoekt voorgangers, bemoedigt gemeentestichters en Bijbelstudieleiders en verleent geestelijke hulp aan overlevenden.
Het Evangelie van Jezus Christus geeft hoop, juist in omstandigheden die onbeschrijflijk zwaar zijn, vindt Jos Snoep. "In Nederland zullen er ook tijden aanbreken van zware omstandigheden. Juist in dat perspectief schrijft Petrus in zijn eerste brief, hoofdstuk 3 vers 15: ' Wees altijd bereid tot verantwoording aan al wie u rekenschap vraagt van de hoop die in u is.' Hoe houden wij dan vol? Durven wij openlijk rekenschap te geven van de hoop die we hebben? Is die hoop zichtbaar in ons dagelijks leven? We zullen het niet weten totdat een tijd van lijden aanbreek. Tot die tijd worden we bemoedigd dor verhalen die tot ons komen van broeders en zusters in het buitenland."
Een van die getuigenissen is die van Wigaulson, die een kerk stichtte in een wijk in Port-au-Prince. Op de dag van de aardbeving werd hij bedolven onder zijn ingestorte huis. Buurtbewoner Jean Paul Joseph probeerde met zijn blote handen de gemeentestichter onder het puin vandaan te halen. Terwijl de brokken beton op zijn borst drukten, sprak Wigaulson woorden van hoop en zekerheid tegen de man die probeerde hem te redden. "Ik ben niet bang. Ik weet dat God hier en nu met mij is." Tegen de tijd dat Wigaulson zijn laatste adem uitblies, had hij het verhaal van de grote liefde van Jezus verteld aan Jean Paul. En Jean Paul kwam tot geloof in Christus... "
Bron: www.cip.nl


17 juni 2010

Tienerjaren laten zien dat ouderlijke invloed beperkt is


"De tienerjaren laten ons zien, misschien wel meer dan ooit, dat onze ouderlijke invloed beperkt is. Wij hebben de touwtjes niet meer in handen. We kunnen niet altijd in hun buurt blijven en we weten niet altijd met wie ze omgaan - vaak weten we zelfs niet eens precies waar ze zijn. We kunnen niet altijd op hun lip gaan zitten om te zeggen hoe hard ze mogen rijden, waar ze moeten omkeren of zelfs wat ze in een bepaalde situatie moeten zeggen of doen ( en zouden ze luisteren als we dat wel deden?). We kunnen ze waarschuwen, aanmoedigen, ze het goede voorhouden en ze zelfs met van alles dreigen - maar als het erop aankomt, zijn ze buiten ons bereik.
Maar nóóit zijn ze buiten Gods bereik. Zijn arm is nooit te kort, zoals Hij ons regelmatig helpt herinneren. (Num. 11:23 en Jes. 59:1)
En dat niet alleen; als onze kinderen ergens in verzeild raken (of dat nou een ziekte is, een ongeval of de uitwerking van een domme beslissing, bijvoorbeeld een zevenklapper door de wc gooien), God belooft dat Hij met hen zal zijn. De manier waarop Hij dat zegt in Jes. 43:2 vind ik toch zo geweldig: 'Wanneer gij door het water trekt, ben Ik met u; gaat gij door rivieren, zij zullen u niet wegspoelen; als gij door het vuur gaat, zult gij niet verteren en zal de vlam u niet verbranden".'
Merk op dat er niet staat als je door het water trekt, maar wanneer. Problemen, ellende en vreselijke beproevingen zullen zeker komen - en soms is het juist in de tienerjaren dat de rivieren het diepst en de vuren het heetst zijn. Ons geloof wordt getoetst. Maar als wij onze kinderen aan God opdragen en erop vertrouwen dat zijn arm niet te kort is en wij rekenen op zijn machtige aanwezigheid, kunnen we er zeker van zijn dat Hij hen er uiteindelijk doorheen zal helpen"
uit :Elke tiener heeft biddende ouders nodig.


16 juni 2010

Gehoorzaamheid en vertrouwen

"Gehoorzaamheid is: niet minder doen dat wat er van ons wordt gevraagd. Vertrouwen is: niet meer doen dat wat er van ons wordt gevraagd".
Corrie ten Boom15 juni 2010

Bidden voor je kinderen

Wat gebeurt er de laatste tijd toch ontzettend veel in het leven van onze kinderen. Soms kan ik het nauwelijks bijhouden. Een agenda is echt nodig om inzicht te behouden in wat ze allemaal doen en waar ze naar toe gaan maar nog veel belangrijker is dat we alles wat onze kinderen bezighoudt en tegenkomen bij de Heer mogen brengen. Dagelijks en volhardend voor onze kinderen bidden is een groot voorrecht...

"Bidden voor je kinderen is de krachtigste manier om voor hen te zorgen. Meestal zal je hart van nature overvloeien in gebed voor hen. En zelfs als ze je problemen bezorgen of je geduld op de proef stellen, zal een kort gebed op dat moment je emoties tot bedaren brengen en je kinderen kalmeren. Je zult met verbazing zien dat het gebed enorm veel doet in het leven van je kinderen. Vraag God om je te helpen je kinderen te laten zien dat ze, na je man, de belangrijkste mensen in je leven zijn.
Wees bereid om te laten zien dat je van hen houdt. Maak dagelijks tijd vrij om te bidden voor je kinderen. En vergeet niet om voor hen te bidden waar ze bij zijn, want zo breng je aan hen over dat God van hen houdt. Je geeft ze zo ook een gevoel van veiligheid en je laat ze zien hoe je moet bidden.
Je kunt je tijd niet beter besteden dan voor je kinderen te bidden. Het gebed is een groot voorrecht!"
E. George


14 juni 2010

De goede strijd - Corrie ten Boom


'Misschien denkt u: "Ik heb niet genoeg geloof". Hudson Taylor, de grote zendeling van China, zei: "We hebben geen groot geloof nodig, maar geloof in een grote God. Jezus zei dat, zelfs al is ons geloof zo klein als een mosterdzaadje, we bergen kunnen verzetten.
Toen de gevangenbewaarder van Filippi aan Paulus en Silas vroeg; "Wat moet ik doen om behouden te worden?" antwoordden zij:"Geloof in de Here Jezus en gij zult behouden worden." (Hand.16:30,31)
Als u die stap doet, wordt u een kind van God; u staat aan de kant van de Heer op het moment dat u door de deur van het geloof binnen gaat. Dit is het grote begin van de strijd des geloofs en we hebben de wapenrusting Gods nodig om te kunnen standhouden, zelfs als we moeten stilstaan. Maar het is een overwinningsstrijd; de Heer opent de deur van de schatkamers van overvloed van het geloof wijd en Hij vraagt ons binnen te komen en met vrijmoedigheid te nemen.
God zegene u. Er is een oceaan van Gods liefde beschikbaar door de Heilige Geest (Rom 5:5). Er is overvloed voor ieder. Moge God u geven nooit te twijfelen aan die overwinnende liefde - hoe de omstandigheden ook zijn.'
C.ten Boom


13 juni 2010

De Heer wil iedereen gebruiken - Corrie ten Boom

"Vaak heb ik mensen horen zeggen:"Wat is God goed. We hebben gebeden dat het niet zou regenen bij het uitstapje van onze kerk, en kijk eens, wat een prachtig weer het is!". Ja, God is goed als Hij ons mooi weer geeft. Maar God was ook goed toen Hij toeliet dat mijn zuster Betsie voor mijn ogen verhongerde in het Duitse concentratiekamp.
Ik herinnerde me een keer dat ik daar heel erg moedeloos was. Alles om mij heen was donker, en er was duisternis in mijn hart. Ik zei tegen Betsie dat ik dacht dat God ons had vergeten.
"Nee, Corrie", zei Betsie, "Hij heeft ons niet vergeten. Denk aan wat er in zijn Woord staat: 'Want zo hoog als de hemel is boven de aarde, zo machtig is zijn goedertierenheid over wie Hem vrezen... ' (Psalm 103: 11).
De Heer neemt ons in zijn liefde aan zoals we zijn, en als we Hem gehoorzamen, zal Hij door ons heen werken, hoe onze omstandigheden ook zijn.
Ik was zeer ontroerd toen ik in Rusland een vrouw ontmoette, die al haar tijd gebruikte om christelijke boeken op haar schrijfmachine te typen. Zij was verlamd - ze kon maar één vinger bewegen. Zij lag in bed en een oude schrijfmachine stond voor haar op een tafeltje. Zij had veel christelijke boeken uitgetypt. Zij was heel begaafd en had heel veel boeken gelezen. Zij had ook mijn boeken vertaald en aan anderen gegeven.
Zo vaak zeggen we dat we geen tijd en kracht hebben om voor de Heer te werken. Ik schaamde me, toen ik die vrouw zag. Hoewel zij maar één vinger kon bewegen, typte ze vele uren per dag om het evangelie te verbreiden. De Heer wil iedereen gebruiken, als we maar gehoorzaam willen zijn en in het centrum van Zijn wil staan."
Corrie ten Boom


11 juni 2010

Hardlopen helpt mij om God beter te kunnen dienen

Al een aantal weken ben ik weer bezig met hardlopen. Met een schema op 'maat' probeer ik een bepaald doel te bereiken. Op zich lijkt en is het niet zo bijzonder om hier iets over te schrijven op dit weblog. Toch ben ik er achter gekomen dat sporten - en in dit geval hardlopen - alles met mijn christenleven te maken heeft.
Naast de goede nachtrust en sterkere spieren die het voortbrengt is het tegelijkertijd een middel dat nieuwe energie en meer uithoudingsvermogen oplevert. Dat zijn uiteindelijk zegeningen die ik kan gebruiken om God beter te dienen.

Ik heb wel eens een uitspraak gelezen: 'Als je te druk bent om niet te bidden doe je meer dan God van je vraagt'. Ik moet hierin voorzichtig zijn maar persoonlijk denk ik dat het met lichaamsbeweging net zo is. Als we geen tijd hebben of nemen om te bewegen, en of dat nou hardlopen, fietsen, wandelen of wat dan ook is, zijn we waarschijnlijk te druk met andere dingen. Juist die lichaamsbeweging zorgt ervoor dat we de dingen die God van ons vraagt des te beter aankunnen.
Voor iedereen die het wil gaan proberen kan hier klikken voor diverse hardloopschema's
Wie weet zet je vandaag de eerste stap!


8 juni 2010

Ik en mijn muis, wij zullen de Here dienen

Je hoort vaak dat ouders 'eruit gesurft zijn' door hun kinderen, dat ze hun kinderen onvoldoende begeleiden op internet en dat ze op cursus zouden moeten om dat te leren. Deze kritische geluiden stammen al van jaren geleden, toen Hyves nog niet eens bestond. De boodschap wordt echter wel voortdurend doorgegeven, tot aan de dag van vandaag, zonder dat men eigenlijk weet hoe ouders nu wérkelijk omgaan met het internet-gedrag van hun kinderen.
Hoog tijd dus, zo vond de Stichting Mijn kind online om te onderzoeken wat ouders doen om hun kinderen op te voeden op internet. Leggen ze hun beperkingen op, of laten ze hen vrij? Zijn ze inderdaad zo onzeker en onhandig als er gesuggereerd wordt? Hebben ze ondersteuning nodig, en zo ja, waarover willen ze meer weten? Op de site staan vele handige tips.
Hoewel deze site niet Bijbels gefundeerd is staan er veel waardevolle aanwijzingen op voor ouders.
Ook zou het goed zijn eens kritisch te kijken naar het computergedrag van je kinderen. Hoe lang zitten ze achter de computer? Waar kijken ze naar? Is het nodig een filter of timeslot op de computer te installeren?
Welke foto's of gadgets zet mijn zoon of dochter zoal op Facebook? Welke mogelijkheden gebruikt mijn kind nog meer om te communiceren met anderen?

Uit eigen ervaring kan ik zeggen dat het prima werkt om ook als ouders zelf een account aan te maken op één van de bovengenoemde sites om zodoende erachter te komen wat het precies inhoudt en wat de mogelijkheden zijn. Je raakt op deze manier makkelijker in gesprek met je kinderen erover omdat ze anders zouden kunnen denken dat je het toch niet ziet of begrijpt. Je zou als ouder je profiel tevens kunnen gebruiken als evangelisatiemiddel!

Ik ben er van overtuigd dat veel ouders, die niet weten wat de mogelijkheden zijn van verschillende sites, zouden schrikken wat hun kind doet. Zelfs christenouders. Natuurlijk weet ik ook wel dat ik ook niet alles kan zien en controleren. Dat kan niet en hoeft ook niet. Ook onze kinderen zullen dingen doen die ik niet weet maar wat ik bedoel te zeggen is dat het juist belangrijk is dat je met je kinderen erover in gesprek blijft en voor een deel meegaat in hun virtuele belevingswereld. Misschien kost het moeite én tijd maar samen kun je nagaan of de dingen die ze doen en zien op de computer overeenstemmen met Gods Woord. Zo weet je ook waar je ze voor kunt beschermen of in kunt begeleiden.
6 juni 2010

Gebed voor je financiën

Een eenvoudig maar mooi gebed las ik deze week in 'De kracht van een biddende vrouw' van S. Omartian.

'Heer, ik leg onze financiën in uw hand, zodat U ze kunt gebruiken voor uw doel. Help ons goede rentmeesters te zijn over alles wat we van U ontvangen en volkomen eensgezind te zijn in de manier waarop we het besteden. Leer ons zo te leven dat we vrij blijven van zware schulden.
Help ons de dingen te herstellen die we niet verstandig hebben aangepakt. Laat ons zien wat we kunnen doen om onze financiële situatie te verbeteren en help ons geen onverstandige uitgaven te doen. Help ons eraan te denken dat alles wat we hebben van U is en leer ons daar dankbaar voor te zijn.
Ik bid dat we het gemakkelijk zullen vinden om aan U en anderen te geven, zoals U dat van ons vraagt in Uw Woord. Geef ons wijsheid om op een verstandige manier met geld om te gaan. Help ons goede beslissingen te nemen wat onze uitgaven betreft. Laat ons zien hoe wij voorzieningen kunnen treffen voor de toekomst. Help ons een goede balans te vinden tussen geldverspilling en gierigheid. Geef dat mijn man altijd goed betaald zal worden voor het werk dat hij doet en dat zijn geld niet wordt gestolen, opgeslokt, vernietigd of verspild. Vermeerder het, zodat we veel kunnen doen met wat hij verdient. Leer ons om ons niet bezorgd te maken over onze financiën, maar eerst uw Koninkrijk te zoeken en erop te vertrouwen dat we dan alles zullen krijgen wat we nodig hebben. (Luc.12:31)


5 juni 2010

Waarmee kleden we ons?

Vooral in deze zomerse tijd van het jaar, maar ook in andere jaargetijden, valt het mij vaak op hoe schaars sommige vrouwen en meisjes maar soms ook jongens, gekleed gaan. Het lijkt wel of het in deze tijd een trend is om steeds meer van je blote huid te laten zien. Zelfs ondergoed lijkt 'bovengoed' te zijn geworden. Hoewel ik zelf een vrouw ben, stoor ik mij er toch aan dat met name vrouwen zich op deze manier kleden. Vaak brengen ze mannen in verlegenheid, bewust of onbewust en op deze manier wordt veel weggegeven aan andere (soms wildvreemde) mensen.
Hoewel de Bijbel niet duidelijk zegt hoe we ons moeten kleden, staan er wel specifieke regels in over de kleding die we zouden moeten dragen. In Kol. 3:12 staat 'omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heiligen bent en hij u liefheeft, moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld. Het Bijbelgedeelte uit Romeinen sprak mij aan. In Rom.13:14 staat: 'Maar doet de Here Jezus Christus aan en wijdt geen zorg aan het vlees, zodat begeerten worden opgewekt.' 
Hoewel deze teksten iets anders bedoeld zijn kun je deze schriftgedeelten wel naar de praktijk vertalen.
Onderstaande vragen zijn een samenvatting van een hele lijst die terug te vinden is in het boek 'Het gevecht van iedere jonge vrouw' van S. Ethridge en S. Arterburn. Je zou je eigen kledingkast eens kritisch moeten onderwerpen aan deze vragen en je af vragen of met de kleding die je draagt 'geen begeerten worden opgewekt.'

Je zou jezelf als vrouw de volgende vragen kunnen stellen:
 • Als de knoopjes van je blouse dichtzitten, zit je blouse dan zo strak dat iemand naast je door de gaten tussen de knoopjes naar binnen kan kijken als je je beweegt?
 • Als iemand over je heen gebogen staat, of als jij je voorover buigt, heeft hij of zij dan veel inkijk?
 • Heb je shirtjes die een stuk van je buik of je rug laten zien wanneer je je handen omhoog doet?
 • Zijn je broeken zo strak dat iemand het kan zien als er een papiertje in je broekzak zit?
 • Heb je broeken die zo laag zitten dat je ondergoed aan de achterkant zichtbaar is ?
 • Heb je rokjes of korte broekjes waarvan de onderkant boven je duim uitkomt, wanneer je je armen recht langs je lichaam naar beneden houdt?
 • Heb je rokjes die heel hoog boven de knie opkruipen als je zit?
Als al je kleren door deze test komen, en nogmaals, de lijst is nog veel langer in het boek, kun je erop vertrouwen dat je je fatsoenlijk kleedt. Gekleed in rechtvaardigheid, bescheidenheid en waardigheid zul je de juiste indruk maken op de juiste persoon!

Misschien is het tijd je kledingkast eens op te ruimen?4 juni 2010

Het vruchtbaarste zendingsveld (2)

Op jonge leeftijd kunnen kinderen dus al een keuze maken voor de Here Jezus.
Wat is kinderwerk daarom ongelooflijk belangrijk! Ik las dat ouders heel vaak hun keuze laten afhangen van wat kinderen willen. Wanneer kinderen absoluut geen zin hebben om mee naar de kerk te gaan, is de verleiding van ouders om thuis te blijven een stuk groter. Andersom geldt dit echter ook: wanneer kinderen het ontzettend goed naar hun zin hebben, dan zullen ouders eerder geneigd zijn om ook naar de kerk te gaan.

"Zowel kind als ouder bereik je dus met succesvol kinderwerk. Het begin is het belangrijkste deel van ieder werk, speciaal in het geval van een jong onervaren kind; want in die tijd wordt het karakter gevormd en de ontvankelijkheid is dan het grootst. Laten we toe dat onze kinderen zomaar ieder willekeurig verhaal aanhoren dat terloops door mensen is bedacht en laten we hen denkbeelden in zich opnemen die precies het tegenovergestelde zijn van wat wij hun toewensen?”
(uitspraak van Plato)

3 juni 2010

Het vruchtbaarste zendingsveld (1)

Het vruchtbaarste zendingsveld in de wereld is:

niet een specifieke omgeving
niet een specifiek land
niet een specifieke etnische groep

maar álle aanwezige KINDEREN in álle boven vermelde groepen 

86% van alle mensen die tot geloof gekomen zijn, kwamen tot geloof voordat ze 15 jaar oud waren.
10% kwam tot geloof tussen 15 en 30 jaar oud,  4% na hun 30e.*

1/3 van de wereldbevolking is kind; in sommige landen zelfs de helft. Het is dus goed aandacht te geven aan zo'n groot deel van de wereldbevolking. Kinderen kunnen al op jonge leeftijd hun vertrouwen op de Here Jezus stellen. "Maar," zullen sommige mensen zeggen: "Het evangelie is toch veel te moeilijk voor kinderen om te begrijpen?"
Dat is waar; het is zo moeilijk te begrijpen dat zelfs de meest intelligente volwassene het niet begrijpt. (Mat 11:25). Pas als de Heilige Geest dit uitlegt, wordt het zo eenvoudig dat zelfs een jong kind het kan begrijpen.

Spurgeon heeft gezegd op grond van Mat 18:1-6: "De discipelen dachten - Een kind kan niet tot de Here komen voordat hij een volwassene wordt. Maar de Here Jezus zei: ' Je moet niet zeggen dat een kind niet kan komen voordat die als een volwassene wordt, maar weet dat jullie niet kunnen komen voordat jullie als een kind worden'. Het is niet moeilijk voor een kind om als jullie te worden, maar het is zeer moeilijk voor jullie om als een kind te worden."
* naar George B. Eager "How to succeed in winning children to Christ."
2 juni 2010

Gods geboden bewaren

"Gods geboden bewaren betekent niet de Bijbel op de boekenplank zetten, hem zorgvuldig iedere week afstoffen en weer terugzetten. Het houdt in: de Schrift liefhebben met heel uw wezen, haar opbergen in uw hart, maar bovenal ernaar handelen!"


George Müller heeft in zijn leven meer dan honderd keer het boek van God op zijn knieën doorgelezen. Zijn hele menselijke persoon, zijn denken, voelen en willen was daardoor doordrenkt van de levendmakende principes van het woord van God. Geen wonder dat hij een van de grootste geloofshelden werd van de negentiende eeuw.

Uw liefde tot God wordt niet bepaald door te zeggen dat u veel van Hem houdt. 'Niet wie zegt Here, Here, maar wie doet de wil Mijns Vaders'.
Het is net als in een huwelijk. Je kunt wel zeggen dat je de ander liefhebt, maar liefde moet gestalte krijgen door daden.
uit: Het zoeklicht


1 juni 2010

Come, people of the risen king...

....We will lift our eyes to Him.....

...Rejoice, Rejoice! Let every tongue rejoice!...

Come, people of the Risen King,
who delight to bring Him praise;
Come all and tune your hearts to sing
to the Morning Star of grace.
From the shifting shadows of the earth
we will lift our eyes to Him,
where steady arms of mercy reach
to gather children in.

Refrain
Rejoice, Rejoice! Let every tongue rejoice!
One heart, one voice; O Church of Christ, rejoice!

Come, those whose joy is morning sun,
and those weeping through the night;
Come, those who tell of battles won,
and those struggling in the fight.
For His perfect love will never change,
and His mercies never cease,
but follow us through all our days
with the certain hope of peace.

Rejoice, Rejoice! Let every tongue rejoice!
One heart, one voice; O Church of Christ, rejoice!

Come, young and old from every land
men and women of the faith;
Come, those with full or empty hands
find the riches of His grace.
Over all the world, His people sing
shore to shore we hear them call
The Truth that cries through every age:
“Our God is all in all”!

Rejoice, Rejoice! Let every tongue rejoice!
One heart, one voice; O Church of Christ, rejoice!


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...