Alles wat je nodig hebt, is in het Evangelie te vinden

"Alles wat u nodig hebt, is in het Evangelie te vinden. Hebt u opbeuring nodig in droefheid? Zij is in het Evangelie te vinden. Naar uw dagen zal ook uw kracht zijn. Hebt u kracht nodig om uw plicht te volbrengen? Waartoe God u roept, daar is algenoegzame genade om alles te ondergaan of te volbrengen. Hebt u iets nodig om het oog van uw hoop te verhelderen ? O, daar zijn stralen van vreugde in het Evangelie, waardoor iets in uw oog wordt weerkaatst van het onsterflijke licht der zaligheid. Hebt u iets nodig om u standvastig te doen zijn te midden van verzoeking? In het Evangelie kunt u vinden wat u onbeweeglijk kan maken en altijd overvloedig in het werk des Heeren.
Er is geen verlangen, geen liefde, geen gedachte, geen wens, geen zwakheid, waaraan het Evangelie niet geheel kan voldoen. Het evangelie is bepaald voor de mens bestemd en in alle opzichten voor hem geschikt. Wetenschap voor het verstand, liefde voor het hart en besturing voor de wandel, alles is erin vervat".

C.H. SpurgeonReacties