Hemelvaart

Een van de redenen waarom de Here Jezus naar de hemel 'moest' gaan is omdat we anders niet de Heilige Geest hadden kunnen ontvangen.

Vanmorgen tijdens de preek werd ik geraakt toen het goed tot mij doordrong dat de kracht van de Heilige Geest die de Here Jezus deed opstaan uit de dood, dezelfde kracht is die in ons, als gelovigen, woont.

Wat een voorrecht, wat een genade....
"Ik vermag alle dingen in Hem die mij kracht geeft'... (Filip 4:13).


Reacties