Gods beloften

Wanneer wij zeggen: 'Heer, U hebt het beloofd', plaatst God Zichzelf als het ware binnen ons bereik. Hij kan niet op zijn beloften terugkomen.

Charles Spurgeon zei het als volgt: 'Elke belofte in de Bijbel is een brief van God, waar we voor zijn aangezicht op mogen pleiten met het redelijke verzoek: "Doe wat U gezegd hebt!"'.


Reacties