26 mei 2010

De liefde is de basis voor alles in het leven

Soms vraag ik mij weleens af, en ik denk en hoop dat iedereen dat op zijn of haar tijd doet, waarom ik de dingen doe zoals ik ze doe. Vanuit welke 'drijfveer' handel ik of denk ik of spreek ik? Zijn mijn beweegredenen altijd liefdevol? Zijn mijn motieven gebaseerd op Gods Woord? Is de aanleiding van mijn 'te werk gaan' Gods liefdevolle genade?
Ik moet eerlijk bekennen dat dit niet altijd zo is.

Regelmatig betrap ik mijzelf erop dat ik handel uit traditie, gewoonte of omdat mén vindt of zegt dat het zo hoort of omdat een christen dat nou eenmaal behoort te doen, omdat ik anders een schuldgevoel krijg, omdat ik erbij wil horen, omdat ik een compliment hoop te krijgen omdat... vul maar aan. Er kunnen talloze beweegredenen zijn die je aanzetten tot actie. Maar vaak ontbreekt eerlijk gezegd bij mij het allerbelangrijkste:de liefde, Zíjn liefde.
En deze liefde is maar op één plek te vinden namelijk bij Hem!

Het is goed  hier veel meer bewust van de worden. De liefde is de basis voor alles in het leven. Zonder liefde begin je niets...

1 Corinthe 13:2  'Al ware het, dat ik profetische gaven had, en alle geheimenissen en alles, wat te weten is, wist, en al het geloof had, zodat ik bergen verzette, maar ik had de liefde niet, ik ware niets.'


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Fijn dat je een reactie achterlaat. Deze wordt eerst gecontroleerd dus het kan even duren voor je hem terugziet onder het bericht.