31 mei 2010

'Jezus Film Project' wil ieder mens bereiken

Onderstaand berichtje las ik in een magazine van Agapé Nederland en is bemoedigend om te lezen.

"Elke vier seconden ergens ter wereld, besluit een persoon om Jezus te volgen na het bekijken van de Jezus-film. Om de vier seconden: dat zijn 21.600 mensen per dag, 648.000 per maand en meer dan 7,8 miljoen mensen per jaar!
Het doel van het Jezus Film Project is om ieder mens op aarde te bereiken met de boodschap van Jezus in een taal die hij of zij kan begrijpen. De film is inmiddels vertaald in meer dan duizend talen. In minder dan 30 jaar heeft de Jezus-film een groter bereik dan een aantal gerenommeerde bedrijven als Levi Strauss & Co (opgericht in 1853), Coca-Cola (opgericht in 1886)."

29 mei 2010

Een moment van Bijbellezing geeft de dag vleugeltjes


"Het geheugen is selectief. Als je niks leest en geen informatie opneemt, weet je op den duur steeds minder. Dan zal de kennis van God verminderen. Het geloof leeft van dagelijkse voeding. Bijbelstudie is voor christenen wereldwijd van levensbelang. Zeker in Nederland is het van belang dat christenen zich daar voor zichzelf van bewust zijn. Persoonlijke Bijbelstudie is het in- en uitademen van Gods Geest. Als ik ’s ochtends wakker word, heb ik eerst een moment van Bijbellezing. Op sommige momenten van de dag komt dat weer naar boven, het is een soort reisroute. Daarom voegt Bijbel lezen iets aan de dag toe, alsof het aan de dag vleugeltjes geeft."

K. v.d. Kamp op cip.nl


28 mei 2010

Is hetgeen ik doe een middel of een doel?

Toen ik afgelopen maandag genoot van het mooie weer en een moment alleen doorbracht, drong het tot me door dat het helemaal niet gaat om mij en om mijn huwelijk, gezin, werk, huishouden, bediening of wat dan ook. Hoewel deze dingen allemaal belangrijk zijn, zijn ze geen doel op zich, ze alleen maar een middel.

Het zijn allemaal middelen die God ons als instrumenten gegeven heeft om te gebruiken voor het Grote doel: God verheerlijken. Het gaat er uiteindelijk om Hem groot te maken en de Here Jezus te weerspiegelen in alles wat ik doe. Het gaat uiteindelijk om Hem en niet om mij.
Een tijdje geleden las ik op het weblog 'roots' een stuk over het huwelijk dat me aan het denken heeft gezet. In dit stuk van Paul Tripp werd gesproken over het 'huwelijk als middel' en niet als doel. En zo is het eigenlijk bij alles wat we in ons leven tegenkomen.

Het stuk is een eyeopener geworden voor alle facetten van mijn leven, het maakt je ontspannender en uiteindelijk - hoe tegenstrijdig het ook klinkt - doelgerichter.

Henk Binnendijk heeft ooit eens gezegd dat er eigenlijk maar één vraag belangrijk is aan het einde van je leven. Dat is wanneer God aan je vraagt: "Hoeveel zag ik van Mijn geliefde Zoon in jou?"


26 mei 2010

De liefde is de basis voor alles in het leven

Soms vraag ik mij weleens af, en ik denk en hoop dat iedereen dat op zijn of haar tijd doet, waarom ik de dingen doe zoals ik ze doe. Vanuit welke 'drijfveer' handel ik of denk ik of spreek ik? Zijn mijn beweegredenen altijd liefdevol? Zijn mijn motieven gebaseerd op Gods Woord? Is de aanleiding van mijn 'te werk gaan' Gods liefdevolle genade?
Ik moet eerlijk bekennen dat dit niet altijd zo is.

Regelmatig betrap ik mijzelf erop dat ik handel uit traditie, gewoonte of omdat mén vindt of zegt dat het zo hoort of omdat een christen dat nou eenmaal behoort te doen, omdat ik anders een schuldgevoel krijg, omdat ik erbij wil horen, omdat ik een compliment hoop te krijgen omdat... vul maar aan. Er kunnen talloze beweegredenen zijn die je aanzetten tot actie. Maar vaak ontbreekt eerlijk gezegd bij mij het allerbelangrijkste:de liefde, Zíjn liefde.
En deze liefde is maar op één plek te vinden namelijk bij Hem!

Het is goed  hier veel meer bewust van de worden. De liefde is de basis voor alles in het leven. Zonder liefde begin je niets...

1 Corinthe 13:2  'Al ware het, dat ik profetische gaven had, en alle geheimenissen en alles, wat te weten is, wist, en al het geloof had, zodat ik bergen verzette, maar ik had de liefde niet, ik ware niets.'


24 mei 2010

Schrijf Gods Woord op de tafel van je hart

"Wetenschappers zeggen dat er twaalf miljard hersencellen in het gemiddelde menselijke brein zitten, maar dat de meeste mensen slechts tien procent hiervan gebruiken. Voordat er notitieboekjes en handige schrijfmaterialen bestonden, hadden mensen de gewoonte ontwikkeld om veel van wat ze hoorden, te onthouden; het was de enige manier die ze hadden om dingen vanuit het verleden te achterhalen als ze die nodig hadden.
De afgelopen jaren is er een opleving geweest van de verloren kunst van het onthouden, en ik heb gezien dat degenen die het gebruiken om de Schrift te leren, snel groeien in hun geestelijke levens. Dawson Trotman, oprichter van de Navigators, heeft waarschijnlijk meer mensen geïnspireerd dan wie dan ook in de twintigste eeuw. Hij zei: 'Niets is meer lonend voor de tijd die erin gestoken is dan het opschrijven van Gods Woord op de tafelen van je hart.'  Ik heb zoveel mensen gezien die gigantische geestelijke stappen namen toen ze begonnen met het uit hun hoofd leren van de Schrift."
T. LaHaye


23 mei 2010

Geef God de eerste plaats

"Als God op de tweede plaats komt, zult u op één na het beste ontvangen, maar als God werkelijk de eerste plaats heeft, krijgt u het beste van Hem."
Corrie ten Boom

22 mei 2010

Je man liefhebben is een dagelijkse keuze

Onderstaand stukje is voor de vrouwen onder ons:

"Je man liefhebben is een dagelijkse keuze. Liefde begint misschien als een fijn gevoel, maar door de jaren heen van iemand blijven houden is een wilsbesluit. Het betekent dat je van iemand houdt ook als hij op zeker moment niet zo aardig is. Hopelijk is je man je beste vriend. Geniet ervan om bij hem te zjin. Verwen hem. Denk aan hem. Bid voor hem. Bemoedig hem.
Maar stel dat je je niet zo voelt? Dan blijft de vraag: 'Ben je bereid om van je man te houden?' Doe alles wat je kunt - en begin daar nú mee - om je liefde te herstellen. Bid voor hem. Doe kleine, aardige dingen voor hem. Geef op alle manieren uitdrukking aan je liefde. Zorgzame daden en vriendelijke gedachten geven je liefde een nieuwe impuls en blazen je huwelijk nieuw leven in. Zo bloeit de liefde op in je hart".
E. George20 mei 2010

In Christ alone my hope is found

Het was een veelbewogen week. Binnen maar ook buiten het gezin, zijn er veel indrukken geweest deze week. Wanneer je deze dingen zo overdenkt kan ik maar tot één conclusie komen...'In Christ alone'....

Geen levensangst, geen stervensnood;
dat is de kracht, waar ik in sta.
Van eerste stap tot aan de dood
leidt Hij de weg waarop ik ga.
Geen duivels plan of aards bestaan
kan mij ooit roven uit zijn hand.
Als Hij verschijnt, roept Hij mijn naam;
in die verwachting houd ik stand.
In Hem alleen, in Hem alleen!

19 mei 2010

Gods beloften

Wanneer wij zeggen: 'Heer, U hebt het beloofd', plaatst God Zichzelf als het ware binnen ons bereik. Hij kan niet op zijn beloften terugkomen.

Charles Spurgeon zei het als volgt: 'Elke belofte in de Bijbel is een brief van God, waar we voor zijn aangezicht op mogen pleiten met het redelijke verzoek: "Doe wat U gezegd hebt!"'.


17 mei 2010

Struikelblokken gebruiken als stapstenen

Dominee Tim Sheets vertelt een geweldig verhaal, dat het belang van standhouden - wat de duivel ook voor ons in petto heeft - illustreert.

Jim Hester, een voorganger in Arlington, Texas, vertelt een verhaal over een oude boer die een zelf gegraven put had. Als ik het goed begrepen heb, heeft zo'n put een grotere diameter omdat hij met de hand gegraven is, met een houweel en een schep. Deze boer had een muilezel waar hij prijzen mee had gewonnen en dat beest was zijn oogappel. Op een dag viel de muilezel in de zelf gegraven put. De oude boer probeerde hem er op alle mogelijke manieren uit te halen. Hij probeerde touwen om de ezel vast te maken en hem omhoog te trekken, maar de oude muilezel was helemaal in paniek en liet niet toe dat iets of iemand in zijn buurt kwam.
Uiteindelijk, na vele uren en vele pogingen, gaf de oude boer het op te proberen zijn prijsezel uit de put te krijgen en besloot hem dan maar ter plekke te begraven. Hij, en de mannen die hem hielpen, haalden scheppen en begonnen modder op de muilezel te gooien die nog steeds op de bodem van de put stond. Maar in plaats van zich te laten begraven begon de oude muilezel heen en weer te lopen over de modder en ging er bovenop staan. Ze gooiden er nog wat modder bij en hij deed precies hetzelfde. Uiteindelijk kwam de ezel hoog genoeg om simpelweg uit de put vandaan te lopen.

Daarna trekt Tim deze illustratie door naar de praktijk:
Wanneer wij in een van de putten van de duivel vallen en hij ons probeert te begraven, moeten we besluiten te blijven staan, net als die oude muilezel. Wanneer satan modder over ons heen probeert te gooien, moeten we daaromheen lopen en er bovenop gaan staan. Terwijl hij steeds meer modder naar beneden gooit, blijven wij die platstampen, waardoor we steeds steviger staan. Wij moeten zijn struikelblokken gebruiken als onze stapstenen. En uiteindelijk, als wij hebben besloten te blijven staan, kunnen we als overwinnaar bij deze put (of val) vandaan lopen.


15 mei 2010

Bid onophoudelijk en wees niet bezorgd

"Ik sta er versteld van hoe makkelijk je ergens bezorgd over kunt raken en vervolgens vergeet ervoor te bidden. Bezorgdheid en angst zijn net jonge tijgers: hoe meer eten je ze geeft, des te groter ze worden.
Maar God geeft een andere manier om ermee om te gaan, via gebed. Als het gaat om zorgen, kan de Bijbel niet duidelijk genoeg zijn: 'Wees in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God.' En dan komt Gods belofte: 'En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.' (Filip. 4: 6-7)
Hoe moet je bidden? Bid allereerst voor kracht als je bang bent, want God helpt ons om midden in de stormen van het leven staande te blijven. Bid ook voor wijsheid om datgene aan te pakken wat je bezorgd maakt. Sommige praktische stappen kunnen de situatie al veranderen.
Bid ook dat God iets doet in overeenstemming met zijn wil om je situatie te veranderen. Hij doet niet altijd wat wij willen, maar Hij weet wat het beste voor ons is en Hij is te vertrouwen. God is soeverein en er gaat niets buiten zijn macht om. Op het bureau van mijn vrouw staan deze woorden: 'Wees niet bang voor de toekomst, want God is daar al.'
Emoties verrijken ons leven, maar soms zijn ze te overweldigend of laten ze ons verdwalen. Maar met Gods hulp kunnen we leren ze in balans te houden."
Billy Graham


14 mei 2010

Wachten helpt ons te groeien in geduld

Wachten.... ik vind het iets heel moeilijks. Op dit moment zijn er verschillende dingen en mensen in mijn leven waar ik op moet wachten. Het duurt lang! Het liefst plan ik de dingen van tevoren zodat ik weet waar ik aan toe ben, maar op dit moment zit ik in een periode waarin ik moet wachten.
Hoe zullen de examens van onze dochter verlopen? Hoe zal het onze beide dochters bevallen op hun nieuwe school? Hoe zal het mijn man vergaan die binnenkort een nieuwe baan zal hebben? Hoe zal het gaan binnen de gemeente, als er bedieningen worden neergelegd door ons gezin maar misschien ook weer worden opgepakt? De lijst lijkt soms eindeloos en zal ook voor een ieder er weer anders uitzien.

Geduld... wachten... wetende dat God het beste met ons allen voorheeft en een perfect plan heeft met een ieder van ons. We hebben Zijn hulp hier elke dag bij nodig.
Elizabeth George schreef in haar dagboek een stukje waardoor ik bemoedigd werd:

"Wachten! Dat is heel moeilijk voor ons in onze instantmaatschappij! Zei ik dat het moeilijk was? Van tijd tot tijd lijkt het zelfs onmogelijk. Maar wat gebeurt er als jij en ik wachten op de Here? Door het wachten leren we steeds meer op God te vertrouwen. We worden gedwongen te aanvaarden dat Hij weet wat Hij doet. Wachten helpt ons ook te groeien in geduld. We wachten....en wachten...en wachten nog iets langer....totdat we uiteindelijk tevreden zijn met God nabijheid. En verder geeft wachten ons nieuwe energie voor de wandeling( of de race!) die voor ons ligt. Ben jij aan het wachten? Geniet ervan! Hoe het ook lijkt of voelt, verblijd je in deze wachttijd omdat je die doorbrengt met de Here."13 mei 2010

Hemelvaart

Een van de redenen waarom de Here Jezus naar de hemel 'moest' gaan is omdat we anders niet de Heilige Geest hadden kunnen ontvangen.

Vanmorgen tijdens de preek werd ik geraakt toen het goed tot mij doordrong dat de kracht van de Heilige Geest die de Here Jezus deed opstaan uit de dood, dezelfde kracht is die in ons, als gelovigen, woont.

Wat een voorrecht, wat een genade....
"Ik vermag alle dingen in Hem die mij kracht geeft'... (Filip 4:13).


12 mei 2010

Nehemia: een man van gebed

Al een aantal dagen lees ik uit het Bijbelboek Nehemia. Wat me opvalt is dat hij zijn voorbereidingen en planning voortdurend combineerde met gebed. Ook de mensen die hem hielpen, vertrouwden op God en hielden tegelijkertijd hun ogen open om te kijken naar alles wat ze van God ontvangen hadden.
Vaak bidden we zonder ons af te vragen wat God van ons wil. Het zou goed zijn aan God te laten merken dat ons gebed gemeend is door het aan te vullen met nadenken, voorbereiden en plannen.
Wat ook zo mooi is, is dat Nehemia zijn medearbeiders hielp herinneren aan hun roeping, hun doel en Gods bescherming. We zijn zo gauw geneigd bij een moeilijke opdracht vermoeid en ontmoedigd te raken. Het is goed om je dan te richten om Zijn speciale plan voor je leven en Zijn speciale doel en opdracht. Deze Nehemia was toch wel een heel bijzondere man, een voorbeeld voor zijn mensen maar ook voor ons: 

Ergens las ik het volgende over hem:

1. Hij was een voorbeeld in het belijden en goedmaken van zonden.
Nehemia beleed tegenover God de zonden van het volk en die van hemzelf (hoofdstuk 1). Hij was ook bereid om zijn eigen fouten te erkennen, te belijden en weer goed te maken (5:10).

2. Hij legde zijn mensen geen lasten op die zij niet konden dragen.
Nehemia was maar liefst 12 jaar in Jeruzalem. Al die tijd legde hij het volk geen lasten op die te zwaar waren. De reden voor zijn handelen was zijn eerbied voor God.

3. Hij werkte zelf mee.
Nehemia vroeg niets van zijn mensen dat hij niet bereid was om zelf te doen. Zijn betrokkenheid bij de bouw van de muur was ongetwijfeld een geweldige motivatie voor de mensen (5:16).

4. Hij was een voorbeeld in het bemoedigen en eren van zijn mensen.
Nehemia nodigde de leiders van het volk regelmatig aan zijn tafel (5:17-19). Dat laat zien dat hij niet alleen een hoge inzet verwachtte, maar dat hij ook belangstelling had voor hen als mensen.

5. Hij kwam op voor de zwakken in de samenleving.
Nehemia zette zich in voor sociale hervormingen. Hij verplichtte de ‘rijken’ om de schulden van de ‘armen’ kwijt te schelden (hoofdstuk 5). Nehemia was een goed mens en een goed leider. Hij was iemand die niet zijn eigen belang op de voorgrond plaatste, maar wel consequent vasthield aan de taak en de opdracht die hij had. Hij slaagde erin balans te vinden tussen het bereiken van het gestelde doel en het vasthouden van zijn mensen. Zijn goede voorbeeld hielp hem als leider en motiveerde zijn mensen.11 mei 2010

Kapotgeslagen idealen'Zoals kinderen hun kapotte speelgoed
met tranen naar ons toebrengen opdat wij het maken
bracht ik mij kapotgeslagen idealen bij God
omdat Hij mijn vriend is.
Maar toen hing ik rond, in plaats van Hem
rustig alleen te laten werken,
en probeerde te helpen
op  mijn eigen manieren.
Tenslotte pakte ik ze terug en huilde.
'Hoe kunt U zo traag zijn?'
'Mijn kind', zei Hij: 'Wat kon ik doen....
je liet ze nooit echt los'.
Schrijver onbekend10 mei 2010

Bijbellezen met een potlood in je hand

In het boek 'Doeltreffend Bijbellezen' las ik onlangs een belangrijk advies.

"Het grootste gevaar van stichtelijk Bijbellezen is dat je ogen alleen maar over de regels glijden en je er dan van uitgaat dat je het stuk hebt gelezen. Veel christenen lezen de voorgeschreven vijftien minuten per dag, bidden daarna en gaan er dan vanuit dat ze een effectieve stille tijd gehad hebben. Maar als je ze een uurtje later vraagt wat ze gelezen hebben, hebben ze daar geen flauw idee meer van. Hun ogen hebben de woorden wel gezien, maar ze hebben hun hersens er niet bij gebruikt.
De beste manier om je hersens te activeren, is een potlood pakken en klaar zijn om een boodschap van God te ontvangen. Alleen dat al maakt je meer alert en verwachtend dat God vandaag iets tegen je zeggen wil dat je moet weten. Het assisteert ook je geheugen. Een onderwijzer zei eens: 'Er kan niet geleerd worden zonder dat iets ook nog opgeschreven wordt'. Als je iets bijzonders ziet tijdens het Bijbellezen, schrijf het dan op. Dit is niet alleen om er in de toekomst nog eens naar te kunnen kijken, maar het helpt ook het Woord nog meer in je geheugen te griffen".

Tim LaHaye

9 mei 2010

Zijn wij vergevingsgezind?


Afgelopen zondag zijn we als gemeente opgeroepen eens na te gaan in welke zoon uit de gelijkenis in Lucas 15 wij ons herkennen. Hoewel de gelijkenis lijkt te gaan over de 'verloren' zoon (de jongste zoon) vraag ik me af wie er nou uiteindelijk 'verloren' was. De oudste blijkt in al die jaren nog weinig te hebben geleerd.
Hoewel de reactie van de oudste zoon heel menselijk en herkenbaar is voor mij, blijft zijn reactie zondig. Ik las ergens het volgende commentaar. "Er is in dit verhaal een tegenstelling tussen het antwoord van de vader en de reactie van de oudere broer. De vader vergaf en was dolblij. De broer was verbitterd en weigerde te vergeven. De vader vergaf omdat hij blij was en de zoon weigerde te vergeven omdat hij bitter was.
Het verschil tussen bitterheid en blijdschap heeft te maken met vergevingsgezindheid. Als je weigert mensen te vergeven, mis je een geweldige kans om blijdschap te ervaren en met hen te delen".

Hoe zit dat bij jou en bij mij? Zijn wij vergevingsgezind?8 mei 2010

Door Christus kun je zijn wat je behoort te zijn

Charles W. Koller benadrukte dat je door Christus kunt zijn wat je behoort te zijn (Fil. 4:11), kunt doen wat je behoort te doen (vs.13) en kunt hebben wat je behoort te hebben (vs.19), alles tot eer van God.


6 mei 2010

Ware liefde is niet op zichzelf gericht

"Conflicten in een huwelijk kunnen door veel dingen veroorzaakt worden, maar achter elk conflict ligt een meer basale oorzaak: zelfzucht.
Te veel mannen en vrouwen gaan een huwelijk aan met het idee dat hun echtgenoot maar één reden van bestaan heeft, namelijk om hen gelukkig te maken. Maar je huwelijk bouwen op zo'n zelfgericht doel is je huwelijk bouwen op zand. Als elk van beiden alleen in zichzelf geïnteresseerd is, dan is geen van beiden geïnteresseerd in het gelukkig maken van de ander. Wanneer dit gebeurt, zal geen van beiden bevrediging vinden.
Maar ware liefde is niet zelfgericht. Heb je jezelf ooit afgevraagd wat liefde werkelijk is? Om die vraag te beantwoorden, moet je jezelf eerst afvragen wat het tegenovergestelde van liefde is. Het tegenovergestelde van liefde is niet zozeer haat of onverschilligheid, maar zelfzucht. Dat is de reden waarom liefde - ware liefde, agape-liefde - niet maar een romantisch gevoel is of een een lichamelijke aantrekking naar iemand. Veel mensen verwarren tegenwoordig seksuele aantrekking of emoties met liefde, en de media blazen dit idee elke dag nieuw leven in. Ik ben bang dat te veel mensen hun ideeën over liefde en huwelijk krijgen uit de nieuwste liefdesaffaire van een bekende persoonlijkheid of uit de meest recente film, videoclip of talkshow. Maar lichamelijke schoonheid verdwijnt en emoties zijn weliswaar belangrijk, maar ze komen en gaan. Een huwelijk dat alleen gebaseerd is op lichamelijke aantrekking of romantische gevoelens, is bijna zeker gedoemd stuk te lopen vanaf het allereerste begin. Alleen God, die ons de kracht geeft om überhaupt lief te hebben, kan ons de betekenis van ware liefde leren".
uit 'De reis' van B. Graham


5 mei 2010

Ben je werkelijk vrij ?

Vandaag mogen we erbij stilstaan in ons land dat we 65 jaar geleden 'bevrijd' zijn. We leven in een 'vrij' land. Dat is goed en dat moet natuurlijk zo blijven. Belangrijker is, denk ik, dat we onszelf afvragen of we 'werkelijk vrij' zijn.
Onze zoon moest afgelopen tijd een tekst leren uit Galaten. Deze hebben we daarom regelmatig opgezegd met elkaar. Deze tekst is de kern van het echte vrij zijn..

"Opdat wij waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt. Houdt dus stand en laat u niet weder een slavenjuk opleggen".
Galaten 5:1


Dankbaar ben ik, dat we in een vrij land leven, maar nog veel meer dank komt Hem toe. Hij die ons waarlijk vrij gekocht heeft door Zijn eigen leven te geven. Dat wil ik vieren, elke dag opnieuw.


4 mei 2010

Christus weerspiegelen

Een van de redenen waarom God het huwelijk aan ons gegeven heeft, is om Christus te weerspiegelen.
Net als anderen Christus moeten kunnen zien in ons als individuen als we christen zijn, zo moeten ze Hem weerspiegeld kunnen zien in onze huwelijken.
Liefde, geluk, vrede, geduld, vriendelijkheid, beschaafdheid - deze en andere vruchten van de heilige Geest moeten even duidelijk aanwezig zijn in de relatie tussen een christelijke man en vrouw als in ons persoonlijk karakter (Gal. 5: 22-23). Bovenal moet de eenheid van een stel een symbool zijn van Christus' eenheid met zijn gemeente (Ef. 5: 22-23).
Zien anderen Christus in jouw huwelijk?


3 mei 2010

God verheerlijken


God wordt het meest in ons verheerlijkt
wanneer we het meest tevreden zijn in Hem.

God wordt niet alleen verheerlijkt
doordat men zijn heerlijkheid ziet,
maar ook doordat men zich daarin verheugt.
Wanneer degenen die deze zien zich erin verheugen,
wordt God meer verheerlijkt dan wanneer zij slechts zien.
Zijn heerlijkheid wordt dan door de hele ziel ontvangen,
zowel door het verstand als door het hart.
God maakte de wereld opdat Hij zij heerlijkheid zou kunnen
geven, en het schepsel deze zou ontvangen;
en opdat deze zou worden ontvangen
door zowel het verstand als het hart.
Hij die getuigt van zijn opvatting over Gods heerlijkheid,
verheerlijkt God niet zo zeer als degene
die ook getuigt van zijn positieve oordeel daarover
en zijn vreugde daarin.
Jonathan Edwards2 mei 2010

De grote keien eerst

Veel mensen plannen hun dag niet en laten zich leiden door wat zich die dag aandient. Zo loopt de dag vol, zonder dat men er zelf grip op heeft.

Misschien ken je het verhaal over de grote keien? Neem een glazen pot in gedachten. Stel je voor dat je daar zes grote keien instopt. Is de pot vol? Het goede antwoord is natuurlijk dat de pot weliswaar tot de rand gevuld is, maar hij is niet vol. Er is tussen de grote keien nog veel loze ruimte. Stel je nu voor dat je die loze ruimte met kiezelsteentjes vult. Is de pot nu vol? Inmiddels begrijpen we dat er ook tussen die steentjes nog wel ruimte zit, dus nee, hij is niet vol. Er kan nog fijn zand bij en vervolgens nog water en dan is de vaas  echt vol.

Wat denk je dat er zou gebeuren als je de vaas in een andere volgorde zou vullen; het water eerst, dan het zand, de kiezelsteentjes en tot slot de keien? Precies, waarschijnlijk hou je een paar keien over. De keien stellen de kerntaken voor. Hoe groter de brokken, hoe belangrijker de 'klus'.

Misschien is het goed om er over na te denken wat onze 'grote keien' behoren te zijn en met welke dingen wij soms eerst de pot vullen waardoor we geen plaats en geen tijd meer hebben voor het allerbelangrijkste in ons leven...


1 mei 2010

Alles wat je nodig hebt, is in het Evangelie te vinden

"Alles wat u nodig hebt, is in het Evangelie te vinden. Hebt u opbeuring nodig in droefheid? Zij is in het Evangelie te vinden. Naar uw dagen zal ook uw kracht zijn. Hebt u kracht nodig om uw plicht te volbrengen? Waartoe God u roept, daar is algenoegzame genade om alles te ondergaan of te volbrengen. Hebt u iets nodig om het oog van uw hoop te verhelderen ? O, daar zijn stralen van vreugde in het Evangelie, waardoor iets in uw oog wordt weerkaatst van het onsterflijke licht der zaligheid. Hebt u iets nodig om u standvastig te doen zijn te midden van verzoeking? In het Evangelie kunt u vinden wat u onbeweeglijk kan maken en altijd overvloedig in het werk des Heeren.
Er is geen verlangen, geen liefde, geen gedachte, geen wens, geen zwakheid, waaraan het Evangelie niet geheel kan voldoen. Het evangelie is bepaald voor de mens bestemd en in alle opzichten voor hem geschikt. Wetenschap voor het verstand, liefde voor het hart en besturing voor de wandel, alles is erin vervat".

C.H. SpurgeonRelated Posts Plugin for WordPress, Blogger...