Timemanagement en prioriteiten (1)

"Wat zeggen je agenda, je activiteitenlijstje, je wekelijkse verplichtingen en zelfs je bankafschriften over jou? Welk beeld schetsen ze van je wandel met God? Van je prioriteiten? Kijk er eens goed naar. Zou je je prioriteiten moeten herschikken, en ze baseren op wat je gelooft in plaats van op de wensen en bevliegingen die je door mensen en advertenties worden aangereikt ?
Overweeg biddend wat je moet veranderen om de juiste prioriteiten te stellen, gebaseerd op je geloof in God en zijn oproep om Hem te dienen".
E. George

'Timemanagement' lijkt in eerste instantie een modern 'werelds' woord dat niet in de Bijbel staat. Wanneer je op zoek gaat komt echter het managen van tijd, het goed omgaan met je tijd, het plannen van dingen, regelmatig voor.
We kunnen bv. denken aan Nehemia en alle voorbereidingen die hij van tevoren trof, of aan Esther, die een geweldig plan had. Ook Naomi dacht goed na over wat ze wilde bereiken en plande zorgvuldig.

Toch is het managen van tijd geen doel op zich. Het helpt je alleen bij het op orde krijgen van je leven, je activiteiten en bovenal je prioriteiten. We leven in een tijd waarin er veel te kiezen valt. Daarom is het vandaag de dag des te belangrijker de juiste keuzes te maken en om zo goed mogelijk om te gaan met de tijd hier op aarde die we van God gekregen hebben (Ps 90:12).

Zelf houd ik er erg van om zo efficiënt mogelijk met mijn beschikbare tijd om te gaan. Hoewel het niet altijd lukt, probeer ik geen tijd te verspillen. Je kunt tijd namelijk verspillen als je:

  • iets tweemaal moet doen, doordat je de eerste keer iets vergeten bent.
  • niet weet waarom je je geplande activiteiten niet afkrijgt.
  • je steeds afvraagt wat je afgelopen uren nu eigenlijk gedaan hebt.
  • je 'to do' lijstje steeds langer wordt in plaats van korter.
  • belangrijke papieren of andere dingen kwijt bent als je ze nodig hebt.
  • je je niet voldoende informeert als je ergens aan begint.
  • hals over kop tot actie over gaat voordat je weet wat je nou eigenlijk wilt.
  • alles zelf wilt doen.
  • dingen doet die God niet van jou heeft gevraagd.

Goede punten om eens te overdenken als je het gevoel hebt steeds 'tijd te kort te komen' of niet aan díe dingen toekomt die God van je vraagt in Zijn Woord.

Spreuken 28:19 "Wie zijn akker bewerkt, zal zich met brood verzadigen; maar wie ijdele dingen najaagt, zal zich met armoede verzadigen".


Reacties