Het geestelijke beslissingsproces schematisch weergegeven

Tot geloof komen is voor de meeste 'toetreders' een proces dat veel tijd neemt. In dit proces zijn vaak een aantal fasen waar te nemen, al gaat God met elk mens wel een eigen weg. In onderstaand schema dat ik al jaren in mijn Bijbel heb liggen is dat heel goed weergegeven.

Johannes 3:16: 'Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe'.

Reacties