Een radicale boodschap

"Het voelde heel onheilspellend. Die avond zou ik spreken in de replica van de ark. Vanwege de ijzel waren we vroeger van huis gegaan en zochten nu, in de stromende regen van de avondschemering, al glibberend de toegang tot de ark. Tevergeefs, de deur bleek (nog) gesloten. Meer dan ooit drong de radicale boodschap tot ons door. De ark was geen luxe cruiseschip met een ‘feel good’ evangelie. De ark, gebouwd van ruw houten planken, moest Noach en de zijnen sparen voor de wateren van Gods oordeel.
Begin deze maand vierde de Joodse gemeenschap de Uittocht uit Egypte. Een prachtige geschiedenis, met tegelijk een ernstige waarschuwing aan het adres van Israëls vijanden. Voor hen geen droog pad door de Schelfzee, maar evenals de zondvloed, een alles verwoestend watergraf. En de Israëlieten? Zij werden gered op voorwaarde dat zij schuilden achter het bloed van het Paaslam (Ex. 12:11). Opnieuw dus een radicale boodschap voor Jood en niet-jood!
“Is het wel verstandig om Joden een Bijbel te geven waarin nog zoveel toekomstige ellende beschreven staat?”, vroeg iemand laatst tijdens een studieavond. Gelukkig is de kernboodschap van de Bijbel niet Zijn oordeel, maar de weg om aan dat oordeel te ontkomen. “Want”, aldus de Heere Jezus tot Nicodemus, een leraar van Israël: “God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God”. Een radicale boodschap, dat wel, maar ook een radicale verlossing!"
door Ton Stier

De stichting Israël en de Bijbel geeft sinds kort een digitale nieuwsbrief uit waar veel informatie in staat over Israël en alles wat zich daar afspeelt en zal afspelen. Deze nieuwsbrief is via de site van deze organisatie aan te vragen. Ook is er een handige lijst met onderwerpen die betrekking hebben op Israël en op deze manier makkelijk terug te zoeken zijn in de Bijbel. Voor wie interesse heeft is hier de link.
Reacties