13 maart 2010

Ons geloof zichtbaar maken...

De afgelopen dagen heb ik Lucas 12 gelezen en dit  is een geweldig hoofdstuk in Gods Woord. In vers 35-48 waarschuwt Jezus ons om klaar te zijn voor Zijn komst. In de tijd, voorafgaand aan Zijn terugkeer, hebben we de gelegenheid ons geloof in ons leven zichtbaar te maken en de liefde van de Here Jezus te weerspiegelen in onze relatie met anderen. Er zijn vijf belangrijke thema's die aan de orde komen in dit hoofdstuk en ze zijn het stuk voor stuk waard om eens bij stil te staan. "Oprecht zijn, Getuigen, Vertrouwen, Gulheid en IJverig zijn".

Jezus geeft zijn volgelingen het volgende mee:

  • Niet huichelachtig, maar oprecht. "Wacht u voor de zuurdesem, dat is de huichelarij, der Farizeeën. (vs. 1)
  • Niet bang, maar klaar om te getuigen. "Weest niet bevreesd: gij gaat vele mussen te boven. Ik zeg u: Een ieder, die Mij belijden zal voor de mensen, hem zal ook de Zoon des mensen belijden voor de engelen Gods;  maar wie Mij verloochenen zal voor de mensen, die zal verloochend worden voor de engelen Gods." (vs. 7-9)
  • Niet bezorgd, maar vol vertrouwen. "Wie van u kan door bezorgd te zijn een el aan zijn lengte toevoegen? Indien gij dan zelfs het geringste niet kunt, wat zult gij u bezorgd maken om het overige? (vs. 25-26)
  • Niet hebzuchtig, maar gul. "Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn". (vs.34)
  • Niet lui, maar ijverig. "Waarlijk, Ik zeg u, dat hij hem over al zijn bezit zal stellen". (vs. 44).

Wat een heerlijke waarheden noemt Jezus hier maar wat een verantwoordelijkheid ook voor ons om, totdat de Here Jezus komt, met deze dingen bezig te zijn. Het is een hoofdstuk om vaak te lezen, te herlezen en er ook werkelijk naar te leven. We hebben de Here Jezus zelf als voorbeeld en mogen Hem hierin volgen!


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Fijn dat je een reactie achterlaat. Deze wordt eerst gecontroleerd dus het kan even duren voor je hem terugziet onder het bericht.