Geld is een harde en misleidende meester
Lucas 16:13b "Gij kunt niet God dienen én mammon"

Geld heeft de macht de plaats van God in je leven in te nemen. Het kan je afgod worden. Hoe kun je merken of je een slaaf bent van geld?
  • Maak je je er vaak zorgen over?
  • Stop je met wat je zou moeten of willen doen om meer geld te verdienen?
  • Maak je je vaak zorgen over je bezittingen?
  • Vind je het moeilijk geld weg te geven?
  • Heb je schulden?
Geld is een harde en misleidende meester. Geld belooft macht en zeggenschap, maar kan het vaak niet waarmaken. Grote fortuinen kunnen op één dag verdiend en verloren worden en geen enkel geldbedrag kan gezondheid, geluk of eeuwig leven kopen. Hoeveel beter is het als God je Meester is. Zijn dienaren hebben vrede en zekerheid, zowel nu als in de eeuwigheid.


Reacties