Een preek gebaseerd op de heerlijkheid van Christus

"Het is de bedoeling dat wanneer een jood of moslim een preek van een christelijke predikant hoort, hij het niet zouden willen horen," zegt predikant John Piper. "Wanneer ze dat wel willen horen, is er iets mis, want zij verwerpen Christus als Messias, gekruisigde, de opgestane Heer en als vergever van de zonden van de wereld. Een preek moet gebaseerd zijn op het werk van Christus en Zijn heerlijkheid."
“Maar ik denk niet dat er een bepaalde manier is waarop dat expliciet gemaakt wordt. Met andere woorden, wanneer je predikt over 'Ga naar de mieren, luiaard, kijk hoe ze werken en word wijs' uit Spreuken, wil je laten zien dat er morele lessen getrokken worden uit de voorzienigheid van God in de wereld. Maar je bent geen christen omdat je kijkt naar mieren en vaststelt hoe nuttig ze zijn en dienen als een moreel goed voorbeeld. Dat maakt iemand geen christen."
"Dus wanneer je alleen over deze tekst predikt, zegt God: 'Dat is geen christelijke preek'," vervolgt Piper. "Een preek moet op een of andere manier aangesloten zijn het grote heil-historische gegeven dat God zondaars redt en versterkt. Wat die preek afmaakt, is wijzen op christelijke discipline. Die discipline is afhankelijk van de Heilige Geest, die je niet verdient door je zaligheid. Discipline is de vrucht en niet de wortel van je relatie met God. En dat neem je allemaal mee naar het kruis."
"Wanneer een prediker uit de Bijbel preekt, moet op een of andere manier duidelijk worden dat het gaat om een christelijke preek. De preek heeft christelijke wortels en de heerlijkheid van Christus staat centraal. En ik denk dat men dat op honderden manieren kan doen," aldus Piper.
Jeffrey Schipper, www.cip.nl


Reacties