Eben-Haëzer

Eben-Haëzer betekent 'steen van hulp'. De steen in 1 Samuël 6:12 was een gedenkteken ter herinnering aan Gods hulp aan zijn volk vanaf het begin tot op die dag. De zendeling J. Hudson Taylor had een herinneringsbord in zijn huis waarop stond EBEN-HAËZER en JEHOVAH-JIREH.
Dat betekent: 'Tot hiertoe heeft de Heer ons geholpen - de Heer zal erin voorzien'. Daarmee zijn verleden en toekomst zekergesteld, dus waarom zou je je zorgen maken over het heden ?

God heeft alles in Zijn hand. 

Reacties