Bidden met de krant

Dat de Bijbel aanzet tot gebed beseft iedereen. Maar wie kent de krant ook als gebedenboek? Van de bekende prediker Spurgeon is bekend dat hij zich elke morgen met de Bijbel en de krant terugtrok. In onze tijd zijn er christenen die na het tv-journaal - tijdens de reclame - tijd nemen om te bidden over wat ze gehoord en gezien hebben. In 2 Kron. 6 vinden we een voorbeeld van koning Salomo. Hij betrekt ook hongersnood en vreemdelingen in zijn gebed (vers 28-33).


Reacties