Het rijke leven..


Het gebeurt mij regelmatig dat ik om mij heen kijk naar dingen die ik niet heb. Soms zijn het materiële dingen maar soms zijn het ook karaktereigenschappen of gaven of talenten van andere mensen. Als je je hier te veel op focust, gaan je gedachten soms een kant op die je eigenlijk niet wilt. Je wordt ontevreden en jaloers. Vaak vergeet ik hoe rijk ik al gezegend ben ín Christus. Alles wat ik nodig heb, heb ik ín Hem ontvangen. Onderstaande Bijbelverzen maken mij er weer bewust van:

 • Ik ben door het geloof in zijn volbrachte werk aan het kruis, rechtvaardig voor God en al mijn zonden zijn  vergeven. Rom 5:1
 • Als ik opnieuw zondig maar dit oprecht belijd, mag ik weten dat Hij mij vergeeft en daardoor onze relatie weer is hersteld. 1 Joh. 1:9
 • Ik ben met Christus gestorven en opgewekt, mijn leven is verborgen met Christus in God. Kol. 3:3 en Efeze 2:5
 • Ik word, omdat ik in Christus ben, niet meer veroordeeld. Rom 8:1
 • De Here leert mij denken zoals Hij zelf denkt. Ik ben gekocht en betaald ( door Zijn kostbaar bloed) en ben niet meer van mijzelf maar van Hem. 1 Kor. 2:16, 6: 19-20
 • Ik ben verzegeld met de Heilige Geest die een onderpand is van mijn toekomstige erfenis. Efeze 1: 13-14
 • Ik ben gezegend met alle geestelijke zegeningen. Efeze 1:3 en zo dankbaar dat ik ben uitverkoren van voor de grondlegging der wereld. Efeze 1:4
 • Ik heb al reeds een plaats gekregen in de hemel. Efeze 6:2
 • Ik heb door de Heilige Geest toegang tot de Vader en mag in vertrouwen en vrijmoedigheid tot God naderen en Hem “Abba, Vader” noemen. Efeze 3:12
 • Ik ben verlost van de macht van de satan en overgebracht in Zijn Koninkrijk. Kol 1:13
 • Ik heb een nieuwe natuur en een nieuw Leven ontvangen, Christus woont in mij. Kol 2:11 en Gal. 2:20
 • Ik heb een Geest gekregen van kracht, liefde en bedachtzaamheid. 2 Tim 1:7
 • De Here Jezus schaamt zich niet mij ( omdat wij dezelfde Vader hebben) Zijn broeder te noemen. Heb.    2:11
 • Ik mag vrijmoedig naar de troon van God gaan om hulp te krijgen, in alle situaties van mijn leven. Hebr. 4:16
 • De Here God heeft mij kostbare en zeer grote beloften gegeven. nl; dat ik deel heb aan zijn Goddelijke natuur. 2 Petrus 1:4
 • De Here pleit en bidt voor mij, zonder ophouden. Hebr. 7:25
 • De Here Jezus heeft mij Zijn volmaakte vrede geschonken en daar kan ik mij op afstemmen. Jes. 26:3 en Fil.4:7
 • De Here Jezus geeft mij een levende hoop en ik mag nu al weten na dit leven voor eeuwig MET CHRISTUS te zijn. Fil. 1:21


Reacties