9 februari 2010

Bezig zijn met de dingen van mijn Vader

Lucas 2: 40-52 begint met het vermelden dat Jezus werd vervuld met wijsheid en dat de genade Gods op Hem was (vs .40). In vs. 52 staat dat Jezus toe nam in wijsheid en grootte en genade bij God en mensen.
Er zal een bijzondere reden voor zijn waarom dit aan het begin en aan het einde van dit gedeelte verteld wordt over de 12 jarige Jezus. Volgens mij zit de kern van dit stuk in vs. 49 waar hij tegen Zijn moeder zegt: "Wist gij niet, dat Ik bezig moet zijn met de dingen van mijn Vader?"
De enige manier om te kunnen groeien in wijsheid en genade is door bezig te zijn met de dingen van de Vader. De Here Jezus begreep dat maar al te goed.
Ik stel mijzelf vandaag ook de vraag of ik echt bezig ben met deze dingen of dat ik mijn aandacht te veel richt op allerlei andere dingen.
Als ik wil groeien in genade en wijsheid zal ik elke dag bezig moeten zijn met de dingen van mijn Vader. Dankbaar ben ik dat ik Zijn Woord gekregen heb en op deze manier 'mag opwassen in de genade en in de kennis van onze Here en Heiland' (2 Pet. 3:18) en Hem erom mag bidden. Hij heeft beloofd het te zullen schenken (Jak.1:5)


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Fijn dat je een reactie achterlaat. Deze wordt eerst gecontroleerd dus het kan even duren voor je hem terugziet onder het bericht.