Grote bergen - Gods weg door je beproevingen


Beproevingen, grote bergen... iedere christen komt ze van tijd tot tijd tegen op zijn of haar levensweg. Soms zijn ze er zomaar, om de hoek, totaal onverwachts. Soms zijn ze er al lange tijd en is het moeilijk om er elke dag weer mee om te gaan.
“Wie zijt gij grote berg?” voor de ogen van Zerubbabel wordt gij tot een vlakte (Zach. 4:6,7).
Gelukkig mogen we ‘de grote bergen’ die er zijn aan God voorleggen in gebed en en we mogen in geloof uit zien naar hoe God Zichzelf zal verheerlijken hierdoor…
Dit is niet altijd makkelijk, zeker niet als je middenin de beproeving zit maar God belooft zelf dat Hij ons zal helpen in de beproeving (1 Kor. 10:13). De belofte van dit vers is een blijvende troost en een bron van kracht voor gelovigen. Wij mogen ons vertrouwen stellen op de trouw van God.
Op dit moment is er in ons persoonlijk leven ook sprake van een grote berg, waar we niet overheen kunnen kijken. We mogen bemoedigd worden door deze woorden uit 1 Petrus 1:6-7

Verheugt u daarin,
ook al wordt gij thans, indien het moet zijn,
voor korte tijd door allerlei verzoekingen bedroefd,
opdat de echtheid van uw geloof,
kostbaarder dan vergankelijk goud, dat door vuur beproefd wordt,
tot lof en heerlijkheid en eer blijke te zijn
bij de openbaring van Jezus Christus.

Wie meer wil weten over hoe je om kunt gaan met 'beproevingen in je leven' raad ik aan allereerst de Bijbel te openen en te lezen wat God zelf erover zegt. Vervolgens kan het boek 'Gods weg door je beproevingen' van Elizabeth George je ook helpen om om te gaan met beproevingen die op je weg komen.


Reacties