31 januari 2010

Gods Woord verandert mensen...

Dr. Carol Talbot was een zendelinge in India die in zeventien jaar tijd negen operaties moest ondergaan. Om die reden had ze bijna haar zendingwerk opgegeven. Maar één ding weerhield haar ervan om haar koffers te pakken. Telkens als ze het wilde opgeven, bracht God haar een Bijbelvers in gedachten dat ze ooit uit haar hoofd had geleerd. Als ze dat probeerde weg te wimpelen, bracht God haar een ander vers in gedachten, en nog een...en nog een...Carol kende heel veel Bijbelverzen uit haar hoofd!
Ze vertelde: 'Ik kon mijn zendingswerk gewoon niet opgeven. God veranderde me van een dwerg in een reus in Zijn dienst'. Als je Gods Woord in je geheugen opslaat gebruikt Hij het als een instrument om je te laten groeien - een middel om je te helpen door te gaan en krachtig te worden in Hem.
uit: een vrouw naar Gods hart - dagboek van E. George

29 januari 2010

Een slordig leven getuigt van een slordig geloof

Onlangs las ik ergens dat het huishouden besturen een geestelijke kwestie is. Ik dacht er over na en er zit inderdaad een kern van waarheid in. Elizabeth Elliot zei: 'Een slordig leven getuigt van een slordig geloof'. Als het goed is zien we elke dag toe op ons geloof, we zien toe op onze geestelijke groei, we zien erop toe dat we Gods Woord gehoorzamen, en we zien erop toe dat we geregeld bidden en geven. Dus waarom zouden we er ook niet op toezien hoe we ons huishouden besturen? In Titus 2:5 staat dat we als vrouwen 'huishoudelijk' moeten zijn. Dat is niet kleinerend bedoeld. Integendeel! Een veilige, aangename omgeving scheppen voor je man en eventuele kinderen en voor jezelf, is een voorrecht en iets om dankbaar voor te zijn. Het is goed om na te denken over de verantwoordelijkheid die je als vrouw hebt om (met vreugde!) elke dag weer voor je huis te mogen zorgen.
Persoonlijk ben ik dankbaar dat ik dit elke dag mag en kan doen.


27 januari 2010

Aanwezigheid van Christus..

Vanaf vandaag plaats ik wat vaker een citaat of korte uitspraak van iemand waarin een belangrijke boodschap of waarheid zit.
Deze week de eerste:

"Het leven hoeft niet gemakkelijk te zijn om vol van vreugde te zijn. Vreugde is niet de afwezigheid van problemen, maar de aanwezigheid van Christus."

William vander Hoven


Onuitsprekelijke vreugde...

Ds. Oscar Lohuis in ‘Het Zoeklicht’ januari ‘10

“Eén van de meest dwaze overtuigingen waar mensen mee rondlopen, is dat we geluk weer kunnen terugvinden door ons leven te vullen met leuke en spannende dingen. We denken dat we gelukkig worden door aanzien te verkrijgen. We denken dat we gelukkig worden wanneer we meer geld en spullen verzamelen. Sommigen proberen de leegte en eenzaamheid in hun hart te vullen door van het ene feestje naar het andere te gaan, of van de ene reis naar de andere reis, of van de ene vorm van vermaak tot de andere vorm van vermaak. Maar de waarheid is dat niets van dat alles het hart rustig kan maken. De desillusie, bij mensen die een aantal van dat soort zogenaamd zaligmakende dingen in het leven hebben weten te bemachtigen, is groot.
Misschien helpt het om het als volgt te formuleren. Voor mensen die aan God voorbijgaan wordt geluk een doel op zichzelf. Maar als dat zo is, als je alleen maar gefocust bent op je eigen geluk, dan ben je ten diepste op jezelf gericht. Daar ben je echter niet voor geschapen. God heeft ons gemaakt om gelukkig te zijn met Hem. De Westminister Confession zegt in het eerste artikel: ‘Het doel van de mens is om God te verheerlijken en voor eeuwig te genieten van Hem’. (Engels:‘to enjoy Him for ever’) God wil heel graag dat wij gelukkig zijn. Hij heeft ons echter zo geschapen dat ons hart rusteloos is totdat het rust vindt in Hem (Augustinus). Wie God vindt, die vindt het ware geluk. Dan kun je je verheugen ‘met een onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde’. (1 Petr. 1:8)”26 januari 2010

Blijf waakzaam...

Vanmorgen las ik in Marcus 13 over de 'rede over de laatste dingen'. De Here Jezus voorspelt hier zowel gebeurtenissen in de nabije als in de verre toekomst zonder ze in chronologische volgorde te zetten. Het is dan ook moeilijk om dit Bijbelgedeelte in één keer gelijk te begrijpen. Eigenlijk zou je er uitleg bij moeten hebben van bijbelleraren en bijbelse boeken. Gelukkig mocht ik in de afgelopen jaren heeft het boek 'Het einde der tijden' van T. LaHaye en J.B. Jenkins lezen en dit heeft veel (toekomstige) gebeurtenissen voor mij veel duidelijker gemaakt. Ik kan dit boek - naast de Bijbel- dan ook van harte aanbevelen aan een ieder die meer van de eindtijd weten wil.

In dit hoofdstuk in Marcus staat heel veel. Wat mij trof vanmorgen waren eigenlijk een paar woorden uit vs. 33 en 37. Er staat: 'Ziet toe, blijft waakzaam' en ook 'Wat ik u zeg, zeg Ik allen: Waakt'.
Ben ik, zijn wij, klaar voor de komst van onze Here Jezus? Wat zouden we nog moeten doen om ons op Zijn komst voor te bereiden? Staan wij niet 'beschaamd' bij Zijn komst? Goede vragen om eens over na te denken.

Veel bijbelleraren zijn het er over eens dat de christenen vandaag de dag meer redenen hebben om te geloven dat Christus in onze tijd zou kunnen komen dan alle generaties voor ons. Wanneer we 'alle tekenen der tijden' die in ons leven zijn vervuld onderzoeken, moeten we wel geloven dat de komst van de Here Jezus nabij is.
Dr. John Walvoord, de best geïnformeerde profetiegeleerde ter wereld, heeft tijdens een profetieconferentie het volgende gezegd over de tijd waarin we leven:
'Ik bestudeer de profetieën al heel lang [meer dan vijftig jaar] en hoewel ik niet geloof dat we een datum kunnen bepalen voor de terugkomst van de Heer, bemerk ik in de wereld wel een ongekende tijd van wereldcrisissen die uitgelegd kunnen worden als een voorbereiding op de komst van de Heer. Als er ooit een tijd is geweest waarin christenen zouden moeten leven alsof Christus elk moment zou kunnen komen, dan is dat vandaag de dag het geval'.

Laten we 'waakzaam' zijn en inderdaad zo leven alsof de Here Jezus elk moment terug zou kunnen komen.


25 januari 2010

Ballonnen gaan hun eigen weg


'Verscheidene weken geleden, woonde ik een huwelijksplechtigheid bij in een prachtige tuin. Nadat de voorganger de bruidegom had gezegd de bruid te kussen, werden ongeveer 150 helium gevulde ballonnen onder de blauwe Californische hemel losgelaten. Het was een aangenaam gezicht dat me deed denken aan een soortgelijk moment gedurende de Olympische spelen van 1984 in Los Angelos. Binnen enkele seconden waren de ballonnen in de lucht verspreid - sommige gingen enkele honderden meters omhoog en andere schoten richting horizon. De verspreiding was merkwaardig. Ze werden allemaal vanaf dezelfde plek losgelaten, waren gevuld met ongeveer dezelfde hoeveelheid helium, en stegen op onder dezelfde omstandigheden van zon en wind. Desondanks werden ze, binnen enkele minuten, een kilometer of meer van elkaar gescheiden. Enkele ballonnen worstelden om de bovenste takken van bomen te passeren, terwijl de uitslovers slechts minuscule kleurtjes werden op hun reis naar de hemel. Hoe interessant dacht ik - en wat kenmerkend voor kinderen'.

Een verhaal van James Dobson
24 januari 2010

Maak mij een zoon...

Een gebed van Generaal Douglas A. MacArthur voor zijn zoon:

"Maak mij een zoon, o Heer, die sterk genoeg zal zijn om te weten wanneer hij zwak is, en dapper genoeg om zichzelf onder ogen te zien wanneer hij bang is; een die trots en kalm zal zijn bij eerlijke nederlaag, en nederig en bedaard bij overwinning.
Maak mij een zoon die ruggengraat zal hebben; een zoon die U zal kennen- en die zal weten dat het kennen van zichzelf de grondslag is van kennis.
Leid hem, bid ik, niet op de weg van gemak en gerief, maar onder de druk en aansporing bij moeilijkheden en uitdaging. Laat hem leren op te staan in de storm; laat hem leren bewogen te zijn met degenen die vallen.
Maak mij een zoon, wiens hart rein zal zijn, wiens doelen hoog zullen zijn; een zoon die zichzelf weet te beheersen voordat hij probeert over anderen te beheersen; een die zal leren lachen, en toch nooit vergeet hoe te schreien; een die zich zal uitstrekken naar de toekomst, en toch het verleden niet vergeet.
En als hij al deze dingen bezit, dan vraag ik u om hem bovendien genoeg gevoel voor humor te geven, zodat hij altijd serieus kan zijn, en zichzelf toch niet al te serieus zal nemen. Geef hem nederigheid, zodat hij zich altijd de eenvoud kan herinneren van ware grootheid, van het openstaan voor ware wijsheid, van de zwakheid van ware sterkte. Dan zal ik, zijn vader, durven fluisteren: 'Ik heb niet tevergeefs geleefd' ".23 januari 2010

Christus dienen kost je alles

In mijn stille tijd ben ik op dit moment aan het lezen in Marcus. Opvallend is dat er tijdens het leven van de Here Jezus op aarde, allerlei soorten mensen waren, die interesse toonden in Jezus.
Er staat in de Bijbel 'velen geloofden in Hem', maar er wordt weinig over hen gezegd. Anderen 'volgden Hem', maar toen er vervolging of moeilijkheden kwamen, gingen ze terug naar huis. Toch waren er ook die zeiden: "We willen uw discipelen zijn". Jezus antwoordde met de bekende tekst uit Marc. 8:34 'Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme zijn kruis op en volge Mij'. De Here Jezus had - zoals bekend - 12 discipelen en daarnaast nog velen die zich aan Hem hadden toegewijd. Het is opvallend dat de woorden 'discipel' en 'discipline' zo op elkaar lijken. Je kunt niet het eerste zijn zonder het tweede te hebben.

Dr. M.R. de Haan, de latere stichter van het in Engeland nationaal uitgezonden radioprogramma 'Radio Bible Class' zei eens: 'Bij Christus komen kost niets, Christus volgen kost iets, maar Christus dienen kost je alles'.


21 januari 2010

De kracht van een biddende vrouw

'Je huwelijk wordt echt niet beter door erover te piekeren. Maar als je ervoor bidt, verandert er wat!' Zo beschrijft Stormie Omartian haar boek 'De kracht van een biddende vrouw'. Een gelukkig huwelijk lijkt veel mensen een onmogelijkheid. En toch kan het. God doet graag het onmogelijke... als je Hem erom vraagt!

Stormie Omartian vertelt hoe God haar moeilijke huwelijk sterker maakte, sinds zij voor haar man begon te bidden. Ze bad heel gericht voor bv:

 • zijn geestelijk leven
 • zijn rol als echtgenoot en vader
 • zijn gezondheid
 • zijn omgang met geld
 • zijn werk
Het boek heeft precies 30 hoofdstukken (voor één maand lang elke dag een hoofdstuk) die elk afgesloten worden met een gebed. Het boek leent zich uitstekend om elke dag een gebed te bidden wat speciaal gericht is op een bepaald onderwerp. In deze gebeden staan ook veel teksten uit de Bijbel.
Zelf gebruik ik het boek nu ruim vijf jaar en bid elke dag het gebed dat in het hoofdstuk staat. In de afgelopen jaren is er heel wat veranderd in ons huwelijk en het mooiste van alles is dat de eerste veranderingen niet bij mijn man plaatsvonden maar in mij.
Zoals Stormie vertelt op blz. 24 verging het mij ook. "Het duurde een aantal jaren voordat ik besefte dat mijn man nooit zou voldoen aan het beeld dat ik had. Het duurde nóg langer voordat ik begreep dat ik hem op geen enkele manier kon veranderen. Het gebeurde niet op de manier zoals ik had gedacht. God ging eerst werken aan mij. Ik was degene die begon te veranderen. Mijn hart moest zacht, vernederd, geslagen, gevormd en vernieuwd worden, voordat Hij aan mijn man kon gaan werken. Ik moest leren de dingen te zien zoals Gods ze zag - niet hoe ze volgens mij moesten zijn".

Het boek is een aanrader om keer op keer te lezen en te bidden.
20 januari 2010

Toekomstige genade komt op Gods tijd

Wat is het soms moeilijk om te wachten op 'Gods tijd'. Zeker als je vragen hebt over waarom dingen gaan zoals ze gaan en geen uitzicht hebt op verandering of verbetering. Toch mogen we er altijd op vertrouwen dat God een plan heeft met een ieder van ons en dat Hij voor ons als gelovigen 'alles zal doen medewerken ten goede' (Rom. 8:28).
Soms begrijpen wij niets van Gods tijd en Zijn planning en Zijn doelen. Het vergt van ons geduld en vertrouwen om in geloof uit te zien naar wat Hij gaat doen. Uiteindelijk kan God 'nog oneindig veel meer doen dan wij bidden of beseffen' ( Efeze 3:20).

''Toekomstige genade komt op Gods tijd. We moeten er op wachten. Wanneer de Bijbel spreekt van wachten op de Here, wordt er niet een ongeduldig en wantrouwend wachten bedoeld. Het betekent dat we Hem voldoende vertrouwen, zodat we ons, zelfs wanneer Hij lang op zich laat wachten, niet tot een andere vorm van hulp wenden. Wachten op de Here is de voorwaarde die veel genade verwerft'.
citaat uit: 'Toekomstige genade ' van John Piper


Onze gedachten....

Onze gedachten gaan soms allerlei kanten op. Soms denk ik wel eens 'wat als...' of 'had ik maar....'. Maar ook als je iets hoort van iemand of als bepaalde informatie je bereikt, is het goed om jezelf een belangrijke vraag te stellen. 'Is het waar? Of is het alleen maar een gerucht of een vermoeden? Is het waardig om door te vertellen? Zou het mijn christelijke principes weerspiegelen? Is het onwaardig, vulgair of beneden mijn waardigheid als christen?

De Here God stelt bepaalde eisen aan ons gedachteleven. Filip. 4:8 is er heel duidelijk over hoe we met onze gedachten om moeten gaan.

Paulus zegt: ' al wat waar, al wat waardig, al wat rechtvaardig is, al wat rein, al wat beminnelijk, al wat welluidend is, al wat deugd heet en lof verdient, bedenkt dat'.

Het is goed deze woorden stuk voor stuk eens te bestuderen en ze hardop uit te spreken. Laten we de betekenis ervan eens laten doordringen tot onze gedachten en onze ziel. Wat ons ook overkomen mag, laten we ervoor kiezen om die dingen te bedenken die in overeenstemming zijn met deze woorden.


18 januari 2010

Grote bergen - Gods weg door je beproevingen


Beproevingen, grote bergen... iedere christen komt ze van tijd tot tijd tegen op zijn of haar levensweg. Soms zijn ze er zomaar, om de hoek, totaal onverwachts. Soms zijn ze er al lange tijd en is het moeilijk om er elke dag weer mee om te gaan.
“Wie zijt gij grote berg?” voor de ogen van Zerubbabel wordt gij tot een vlakte (Zach. 4:6,7).
Gelukkig mogen we ‘de grote bergen’ die er zijn aan God voorleggen in gebed en en we mogen in geloof uit zien naar hoe God Zichzelf zal verheerlijken hierdoor…
Dit is niet altijd makkelijk, zeker niet als je middenin de beproeving zit maar God belooft zelf dat Hij ons zal helpen in de beproeving (1 Kor. 10:13). De belofte van dit vers is een blijvende troost en een bron van kracht voor gelovigen. Wij mogen ons vertrouwen stellen op de trouw van God.
Op dit moment is er in ons persoonlijk leven ook sprake van een grote berg, waar we niet overheen kunnen kijken. We mogen bemoedigd worden door deze woorden uit 1 Petrus 1:6-7

Verheugt u daarin,
ook al wordt gij thans, indien het moet zijn,
voor korte tijd door allerlei verzoekingen bedroefd,
opdat de echtheid van uw geloof,
kostbaarder dan vergankelijk goud, dat door vuur beproefd wordt,
tot lof en heerlijkheid en eer blijke te zijn
bij de openbaring van Jezus Christus.

Wie meer wil weten over hoe je om kunt gaan met 'beproevingen in je leven' raad ik aan allereerst de Bijbel te openen en te lezen wat God zelf erover zegt. Vervolgens kan het boek 'Gods weg door je beproevingen' van Elizabeth George je ook helpen om om te gaan met beproevingen die op je weg komen.


17 januari 2010

Groter blijdschap ken ik niet.....

Als gezin lezen we al enkele weken uit het Bijbelboek Openbaring. Het is heerlijk zo samen bezig te zijn en ons zo samen te verdiepen in Gods Woord. Bij mij doet dit het verlangen naar de komst van de Here Jezus toenemen. Wat moet het een heerlijk moment zijn onze Heer en Heiland te mogen ontmoeten en voor eeuwig bij Hem te mogen zijn. (1Thess.4:16-17). Het verblijdt mijn hart te weten dat ook mijn man en onze kinderen een keuze voor Hem gemaakt hebben en uitzien naar Zijn komst.
Vandaag werd ik opnieuw bemoedigd door deze tekst uit 3 Johannes 1:4 "Groter blijdschap ken ik niet, dan dat ik hoor, dat mijn kinderen in de waarheid wandelen".

Dit is niet 'gewoon' of 'vanzelfsprekend'. Het is genade, genade en genade....


16 januari 2010

Als de Heiland mijn gast wilde zijn...

Als de Heiland mijn gast wilde zijn,
zou ik Hem dan met open armen aan de deur begroeten?
Of zou ik mijn moeten verkleden, alvorens Hem binnen te laten?
Of een paar tijdschriften verstoppen en er betere lectuur voor in de plaats te leggen?
Zou ik mijn wereldse muziek door goede vervangen?
Zou ik trots zijn op de dingen die aan de muur te kijk hangen,
of zou ik het een en ander uit willen leggen en allerlei excuses maken?
En als de Heiland een paar dagen met me doorbracht, zou ik zeggen wat ik altijd zeg?
Zou het leven voor mij gewoon doorgaan?
Zou ik Jezus meenemen waarheen ik van plan was te gaan,
of zou ik mijn plannen voor een paar dagen wijzigen?
Zou ik blij zijn als Hij mijn naaste vrienden ontmoette,
of zou ik hopen dat ze wegbleven tot Zijn bezoek voorbij was?
Zou ik blij zijn als hij steeds zou blijven,
of zou ik me opgelucht voelen als Hij tenslotte ging?

Laat ik er precies achter proberen te komen hoe ik zou zijn,
als de Here Jezus persoonlijk kwam om een poosje met mij op te trekken.

15 januari 2010

Bijbelverzen uit het hoofd leren
"Ik besteed zoveel tijd aan het uit mijn hoofd leren van de Bijbel, omdat ik geloof dat de kracht van het Woord van God in mijn hoofd duizenden problemen kan oplossen voordat ze ook maar problemen worden, duizenden wonden kan helen voordat ze ontstaan, duizenden zonden de kop in kan drukken op het moment van verleiding en duizenden dagen zoet kan maken met 'honing, vers uit de raat'.
citaat uit : 'Vechten voor vreugde' van John Piper

Om dit praktisch te maken zou je de volgende manier kunnen gebruiken:

'Herhaal één vers zeven weken lang dagelijks,
zeven maanden lang eenmaal per week en dan
zeven maanden lang eenmaal per maand.
Dan zul je het je leven lang niet meer vergeten!'
uit: 'Doeltreffend Bijbellezen' van T. LaHaye
14 januari 2010

12 januari 2010

Zingend bidden - biddend zingen

Al lange tijd geniet ik van het lied 'Spreek o Heer' (Opwekking 689). Zowel de tekst als de melodie raken me. Ik vond op YouTube ook de Engelse versie die misschien nog wel mooier is.

Je kunt het lied biddend zingen of zingend bidden. Het wordt gezongen door Kristyn Getty.Spreek, o Heer, door uw heilig woord,
dat ons hart U hoort en verzadigd wordt.
Zaai uw woord, plant het diep in ons
en verander ons naar uw evenbeeld,
zodat Christus’ licht in ons zichtbaar is,
onze daden maakt tot getuigenis.
Spreek, o Heer, en voltooi in ons
wat uw hand begon tot uw heerlijkheid.

Leer ons Heer, uw volmaakte weg,
echte need’righeid en gehoorzaamheid.
Toets ons hart en ons denken nu
in het heilig vuur van uw zuiverheid.
In geloof zien wij dan uw majesteit
en uw liefde leidt ons tot heerlijkheid.
Woord van hoop, dat ons leven deed,
overwinning geeft over ongeloof.

Spreek, o Heer, maak ons denken nieuw,
laat de diepten zien van uw plan met ons.
Woord dat klonk voor de tijd begon,
onze vaste grond tot in eeuwigheid.
Uw genade geeft ons de zekerheid:
al wat U belooft, wordt eens werk’lijkheid

Spreek, o Heer, en voltooi uw kerk
en uw scheppingswerk tot uw heerlijkheid.
Spreek, o Heer, en voltooi in ons
wat uw hand begon tot uw heerlijkheid.


Psalm 139In 'het Zoeklicht' las ik een artikel afgelopen week dat me even stil deed staan. Er stond vermeld bij het eerste artikel: 'De wereld is vol van onzekerheden, onveiligheden, onbekende ontwikkelingen in economie, klimaat, politiek en moraal. Ook het afgelopen jaar sneuvelden er wereldwijd zo'n vijftig miljoen ongeboren kinderen in de schoot van hun moeder, waarvan tegen de dertigduizend in Nederland'........
Ik werd er even stil van toen ik dit tot me door liet dringen. Eigenlijk moest ik direct aan Psalm 139 denken. Vers 6 zegt: "Uw ogen zagen mijn vormeloos begin; in Uw boek waren zij alle opgeschreven".


11 januari 2010

Prioriteiten - Een vrouw naar Gods hart

Het boek 'Een vrouw naar Gods hart', van Elizabeth George is - afgezien van de Bijbel en het pas genoemde boek van Fern Nichols - het boek waar ik het meest uit geleerd heb in mijn leven tot nu toe. Het boek beschrijft Gods volgorde van prioriteiten en maakt het nemen van dagelijkse beslissingen makkelijker en eenvoudiger. Elizabeth zegt in haar boek dat 'het echt werkt' en ik moet zeggen het is werkelijk waar. Uiteindelijk is het God natuurlijk die dit in mij heeft uitgewerkt maar het boek is mij hierbij tot hulp geweest. God heeft mij door dit boek heen heel duidelijk laten zien wat mijn belangrijkste plichten zijn en mijn belangrijkste werk is. Samengevat is het dit:
 1. Het liefhebben van God en Hem van ganser harte volgen.
 2. Het liefhebben, helpen en dienen van mijn man.
 3. Het liefhebben en onderwijzen van onze twee dochters en twee zonen.
 4. Het liefhebben en verzorgen van mijn huis om mijn gezin zo te voorzien van een goede kwaliteit van leven.
 5. Het ontwikkelen van mezelf, mijn geestelijke groei.
 6. Het liefhebben en dienen van Gods kinderen.
De keuzes die we maken, zijn bepalend voor de prioriteiten die we in praktijk brengen.

Ik raad het boek van harte aan, aan alle vrouwen die het nog niet gelezen hebben. Voor de mannen onder ons is er het boek 'Een man naar Gods hart' van Jim George.10 januari 2010

Alles wat ik nodig heb

Vanmorgen sprak ik met iemand die zei dat ze bad om 'geduld'. Vervolgens kwamen er dingen en omstandigheden op haar weg die haar geduldig moesten maken. Het waren echter wel andere dingen dan dat ze zelf dacht. Zelf heb ik ook wel eens gebeden om mensen meer lief te hebben. Vervolgens bracht God 'moeilijke mensen' op mijn weg.
Onderstaand gedicht kreeg ik 'toevallig' vanmiddag van mijn dochter en verwoordt het prachtig:

Ik vroeg om kracht,
en ik kreeg moeilijkheden, om me sterk te maken.
Ik vroeg om wijsheid,
en ik kreeg problemen om op te lossen.
Ik vroeg om moed,
en ik kreeg gevaar om te overwinnen.
Ik vroeg om steun,
en ik kreeg kansen.
Ik kreeg niets waar ik om vroeg,
ik kreeg alles wat ik nodig had.

God geeft ons wat wij nodig hebben en dat gaat vaak anders dan wij denken. Hij doet dat op Zijn manier en die is altijd de beste!


9 januari 2010

Wees stil mijn ziel - Elisabeth Elliot

Dit dunne maar pakkende boekje 'Wees stil mijn ziel' heb ik afgelopen zomer in de vakantie gelezen. Het boekje gaat in op wat het betekent om christen te zijn. En hoe we het nieuwe leven dat we ontvangen hebben, aan anderen kunnen laten zien.

Elisabeth Elliot beschrijft een heel aantal inspirerende gedachten die gaan over dit nieuwe leven. Zij illustreert Bijbelse begrippen met haar vele persoonlijke ervaringen als zendelinge, moeder, echtgenote, weduwe en internationaal bekend spreekster.
Wat mij opnieuw trof, was dit op blz. 16 waar het gaat over de vreugde paradox
(Heb. 12:2): "De Here Zelf heeft ons tot discipelen gemaakt zodat we kunnen delen in de vreugde van onze Meester. Een genadig Vader doet ons dingen verliezen, zoals een boom zijn bloemen moet verliezen voordat hij vrucht kan dragen. Wat ik ook verlies, God is nog niet klaar met mij!
Naarmate we onze greep op de zichtbare dingen verliezen, worden de onzichtbare dingen veel waardevoller. Waar onze schat is, daar is ook ons hart. (Mat. 6:21)."

Het is een pakkend, boeiend boekje dat ik van harte kan aanbevelen.

7 januari 2010

Bidden volgens vier stappen - (4) Voorbede

1 Timoteüs 2: 1 "Ik vermaan u dan allereerst smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen te doen voor alle mensen".

Na onze lofprijs, het belijden van onze zonden en onze dankzegging mogen we voorbede doen voor elkaar.

Voorbede doen is eenvoudigweg iemand anders voor Gods troon brengen. Eén van de grootste vreugden van voorbede is het bidden voor de redding van anderen. Eigenlijk zou je het kunnen vergelijken met de vier vrienden die hun zieke vriend bij de Here Jezus brachten op een matje. Voorbede doen is eigenlijk 'mattendrager' zijn. We mogen elkaar bij onze Hemelse Vader brengen en elkaar aan Hem opdragen. We mogen bidden voor onze echtgenoten, onze kinderen, onze familie, onze gemeente, de vervolgde christenen, de regering, de scholen van onze kinderen enz. Sommige gebedspunten zijn elke dag hetzelfde, andere zijn steeds weer anders.
Zelf helpt het mij altijd een lijstje te maken en zo op te schrijven voor wie of wat ik wil bidden. Wanneer ik terugkijk op de antwoorden geeft dit ook reden tot dankbaarheid en ontvang ik nieuwe kracht om te blijven bidden voor andere mensen om mij heen. Het is bemoedigend te weten dat je als voorbidder een blijvende erfenis van gebed kunt nalaten.


6 januari 2010

Bidden volgens vier stappen - (3) Dankzegging

1 Thess. 5:18 "..dankt onder alles, want dat is de wil Gods in Christus Jezus ten opzichte van u".

Na lofprijs en schuldbelijdenis mogen we de Here danken voor alles wat Hij voor ons heeft gedaan en nog doet. 'Onder alles', dat betekent dat we Hem mogen danken in welke omstandigheden we ook verkeren. Dankzegging is gericht op wat God heeft gedaan in tegenstelling tot lofprijs die erop gericht is wie God is. Jezus wijst ons in de Bijbel verschillende keren op het belang van een dankbaar hart. Bijvoorbeeld. in de geschiedenis van de tien melaatsen in Lucas 17. We mogen God danken voor Zijn genade elke dag weer. En er zijn nog zoveel andere dingen waar we Hem elke keer weer voor kunnen danken.

Er zijn enkele voordelen van dankzegging. Onze houding verandert erdoor, en dankzegging helpt ons het over te geven aan God. Ook ervaren we Gods rust. Hierover las ik een mooie uitspraak:

"Er is niets- geen omstandigheden, geen probleem, geen beproevingen- dat mij ooit raakt zonder dat het, allereerst, via God en via Christus gegaan is. Pas daarna komt het bij mij terecht. Als iets zover gekomen is, dan dient het een belangrijk doel, ook al begrijp ik het op het moment zelf misschien niet. Maar wanneer ik weiger in paniek te raken, mijn ogen ophef naar Hem en het aanvaard als iets dat, met een belangrijk doel en tot zegen van mijn eigen hart, van Gods troon afkomstig is, zal geen enkel verdriet mij ooit in de war brengen, geen strijd me ooit de kracht ontnemen en zullen geen omstandigheden mij ooit tot tobben aanzetten - want ik zal rusten in de vreugde van het besef wie mijn Heer is! Dat is de rust van overwinning".

Bidden volgens vier stappen - (2) Schuldbelijdenis


1 Joh. 1:9 "Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid".


Na de tijd van lofprijs is het goed een tijd van schuldbelijdenis te hebben in het gebed. Het is een tijd waarin je je eigen hart onderzoekt en God door Zijn Heilige Geest kunt vragen te laten zien of er gebieden zijn in je leven waar God niet blij mee is. Dit vereist wel eerlijkheid. Er zijn soms dingen die tussen ons en God in kunnen staan en het is goed vrijelijk met God te kunnen communiceren. Het is goed de zonden te benoemen en ze te belijden aan Hem.

Naast het belijden moet je ook berouw hebben. Berouw betekent een verandering van denken, een hartsverandering en een andere houding ten opzichte van zonden. Soms zit er bv. een bepaalde wrok in je hart en door dit te belijden behoedt dat ons hart voor het koesteren van zondige gevoelens.

Het woordje 'indien' in bovenstaande Bijbeltekst is wel belangrijk. Wij moeten de eerste stap zetten en belijden wat niet goed is geweest. Daarna zal Hij ons vergeven en reinigen.


4 januari 2010

Bidden volgens vier stappen - (1) LofprijsPsalm 36:6 zegt "HERE, hemelhoog is uw goedertierenheid, uw trouw reikt tot de wolken".

Wat geweldig om in ons gebed allereerst de Here God te mogen loven en prijzen. Wanneer je in de Bijbel leest, staan er talloze teksten die over lofprijzing gaan. We kunnen ook liederen zingen of opzeggen tot eer van Zijn Naam.
We mogen Hem loven en prijzen om wie Hij is. Hij is de Allerhoogste, Hij is Soeverein, Almachtig, Alwetend, Alomtegenwoordig, Onveranderlijk, Trouw, Heilig, Rechtvaardig, Wijs, Eeuwig, de Schepper van hemel en aarde, Hij is Liefde, Hij is Goed.

Lofprijs is in feite onbaatzuchtig. Het is een moment dat ons aanmoedigt ons te richten op de waarheden die op onze onveranderlijke God van toepassing zijn, in plaats van op onze steeds veranderende omstandigheden.
Er is niets zo krachtig als lofprijs. Het geeft Hem de eer die Hem toekomt en het brengt ons er ook toe omhoog te kijken en onze gedachten te richten op de dingen die boven zijn.

God draagt ons er toe op Hem te prijzen, elke dag opnieuw....


3 januari 2010

Bidden volgens 'vier stappen'

Al diverse malen heb ik het boekje 'Elk kind heeft een biddende moeder nodig' van Fern Nichols gelezen.
Het is een heerlijk boek waar ik elke keer weer nieuwe dingen uithaal.

Voordat ik dit boekje las, zat er eigenlijk geen lijn in mijn gebeden. Ik vertelde of vroeg God gewoon wat me te binnen schoot en deed dat in een willekeurige volgorde. Op zich is daar denk ik niets mis mee maar het gevaar is wel dat je vaak als eerste met je eigen verlanglijstje en verzoeken bij God komt.

De 'vier stappen van gebed' hebben mij geweldig geholpen om structuur aan te brengen in mijn gebedstijd. Fern Nichols beschrijft in haar boek vier stappen van gebed:
(1) Lofprijs, (2) schuldbelijdenis, (3) dankzegging en (4) voorbede. 

Door deze als hoofdlijn te gebruiken heb ik veel over gebed geleerd - en ik leer nog steeds. De komende dagen wil ik van elke stap kort iets vertellen.2 januari 2010

Bidden...

Een heel nieuw jaar ligt voor ons. Het geeft rust te weten dat we alles wat ons bezig kan houden bij de Vader mogen brengen. Eén van de dingen die ik mij voorgenomen heb voor het nieuwe jaar is mijn gebedsleven te verdiepen. Ik las een aantal redenen waarom bidden zo belangrijk is:
 • vanwege Jezus' levende voorbeeld.
 • omdat God dat bevolen heeft.
 • omdat Christus is gestorven om ons toegang tot de Vader te geven.
 • omdat God onze lofprijzing en dankzegging waard is.
 • omdat we Zijn vergeving en reiniging nodig hebben en Zijn leiding en bescherming.
 • omdat anderen onze gebeden nodig hebben.
 • vooral omdat God gemeenschap met ons wil en wij gemeenschap nodig hebben op de reis die Hij ons gegeven heeft.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...