Posts

Gods Woord verandert mensen...

Een slordig leven getuigt van een slordig geloof

Aanwezigheid van Christus..

Onuitsprekelijke vreugde...

Blijf waakzaam...

Ballonnen gaan hun eigen weg

Maak mij een zoon...

Christus dienen kost je alles

De kracht van een biddende vrouw

Toekomstige genade komt op Gods tijd

Onze gedachten....

Grote bergen - Gods weg door je beproevingen

Groter blijdschap ken ik niet.....

Als de Heiland mijn gast wilde zijn...

Bijbelverzen uit het hoofd leren

Hier heeft U mijn schelpenverzameling...

Zingend bidden - biddend zingen

Psalm 139

Prioriteiten - Een vrouw naar Gods hart

Alles wat ik nodig heb

Wees stil mijn ziel - Elisabeth Elliot

Bidden volgens vier stappen - (4) Voorbede

Bidden volgens vier stappen - (3) Dankzegging

Bidden volgens vier stappen - (2) Schuldbelijdenis

Bidden volgens vier stappen - (1) Lofprijs

Bidden volgens 'vier stappen'

Bidden...