31 december 2009

Maranatha....

Ook in 2010 mogen we uitzien naar de komst van de Here Jezus...
Hulp bij stille tijd

Er zijn verschillende manieren om de Bijbel te lezen. Toch blijft het ultieme doel van bijbellezen altijd het toepassen en niet het interpreteren. Persoonlijk lees ik altijd een aantal verzen en stel mijzelf de volgende vragen:
 • Is er een zonde die ik moet belijden ? Moet ik iets goedmaken?
 • Is er een belofte waarop ik aanspraak kan maken? Is het een algemene belofte? Ken ik de voorwaarden?
 • Is er een houding die ik moet veranderen? Ben ik bereid een negatieve houding om te zetten in een positieve?
 • Is er een gebod dat ik moet gehoorzamen? Ben ik bereid dat te doen, hoe ik mij daar ook bij voel ?
 • Is er een voorbeeld dat ik moet volgen? Is het een positief voorbeeld dat ik moet overnemen of een negatief voorbeeld dat ik moet vermijden?
 • Is er een gebed dat ik kan bidden? Kan ik iets terugbidden aan God?
 • Is er een fout die ik moet vermijden? Is er een probleem waar ik me bewust van moet worden of voor op moet passen?
 • Is er een waarheid om in te geloven? Welke nieuwe dingen kan ik leren over God de Vader, Jezus Christus, de Heilige Geest of over de Bijbelse leer ?
 • Is er iets om God voor te prijzen? Is er hier iets waarvoor ik dankbaar kan zijn?
Hierna schrijf ik op wat ik heb geleerd, breng dat in gebed en probeer dat vervolgens toe te passen, hoewel ik hier mijn leven lang nog in leren mag.


30 december 2009

Stille tijd (2)

In Lucas 10: 42 staat: "... maar weinige zijn nodig of slechts één; want Maria heeft het goede deel uitgekozen, dat van haar niet zal worden weggenomen".
Wat een voorbeeld is Maria altijd weer voor mij. Zij koos dat ene ding dat nodig was. Bij haar was slechts één ding belangrijk: tijd nemen voor de Here Jezus en naar Hem luisteren. Zij wist dat niets zo belangrijk was als tijd die wordt doorgebracht in Zijn aanwezigheid. De Here Jezus zegt ook dat tijd die besteed wordt aan het luisteren naar Hem nooit zal worden weggenomen. Dat is een bemoedigende en rijke belofte. Het is namelijk tijd die besteed wordt aan een bezigheid met eeuwigheidswaarde !

Maria koos ervoor kostbare tijd door te brengen met Hem, zij liet de 'boel de boel' en richtte zich volledig op Hem. Ook vandaag realiseer ik me weer hoe belangrijk dat is.


29 december 2009

Stille tijd (1)


Het is een groot voorrecht om als christen elke dag stille tijd, ofwel omgang met de Here God te hebben. We leren Hem zo nog beter kennen en zullen Hem nog inniger liefhebben.
Waarom is dagelijkse omgang met God zo belangrijk?
 1. Wij zijn gemaakt om omgang met God te hebben
 2. Jezus Christus is aan het kruis gestorven zodat die omgang weer hersteld kon worden.
 3. Voor Jezus was regelmatige stille tijd houden een bron van kracht.
 4. Door de geschiedenis heen heeft elke grote man of vrouw van God veel tijd alleen met God doorgebracht
 5. Zonder dagelijkse omgang met de Heer zijn we als christenen niet gezond en groeien we niet.
Matt. 6:33 zegt: 'Zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden.'

28 december 2009

Een geweldig cadeau


De Bijbel zegt in Johannes 3:16 'Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.'
Wat een geweldige boodschap en wat heerlijk dat we hier de afgelopen dagen met Kerst weer eens extra bij stil mochten staan. God heeft het liefste wat Hij had aan ons gegeven... Zijn eigen Zoon.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...